13 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 28/05/2021 (17/4 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Buôn Mê Thuột
thứ ba, 25/05
thứ tư, 26/05
thứ năm, 27/05
thứ sáu, 28/05
thứ bảy, 29/05
chủ nhật, 30/05
thứ hai, 31/05
VJ
VJ356 (W_Eco)
16:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
17:25
BMV
179.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (E-Siêu tiết kiệm)
06:40
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:45
BMV
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1416 (E-Siêu tiết kiệm)
14:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:15
BMV
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ356 (W_Deluxe)
16:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
17:25
BMV
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (K-P/thông tiết kiệm)
06:40
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:45
BMV
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1416 (K-P/thông tiết kiệm)
14:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:15
BMV
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (M-P/thông tiêu chuẩn)
06:40
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:45
BMV
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1416 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:15
BMV
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (I-Phổ thông)
06:40
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:45
BMV
1.699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1416 (I-Phổ thông)
14:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:15
BMV
1.699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ356 (Y_SBoss)
16:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
17:25
BMV
1.850.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (C-Th/gia linh hoạt)
06:40
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:45
BMV
2.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1416 (C-Th/gia linh hoạt)
14:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:15
BMV
2.199.000 ₫
+10 điểm