15 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 31/05/2021 (20/4 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Buôn Mê Thuột
thứ sáu, 28/05
thứ bảy, 29/05
chủ nhật, 30/05
thứ hai, 31/05
thứ ba, 01/06
thứ tư, 02/06
thứ năm, 03/06
VJ
VJ356 (A_Eco)
19:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
20:15
BMV
49.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (G-Siêu tiết kiệm)
07:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:30
BMV
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1416 (G-Siêu tiết kiệm)
14:40
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:45
BMV
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (E-Siêu tiết kiệm)
07:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:30
BMV
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1416 (E-Siêu tiết kiệm)
14:40
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:45
BMV
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ356 (A_Deluxe)
19:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
20:15
BMV
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (K-P/thông tiết kiệm)
07:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:30
BMV
919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1416 (K-P/thông tiết kiệm)
14:40
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:45
BMV
919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:30
BMV
1.339.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1416 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:40
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:45
BMV
1.339.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (I-Phổ thông)
07:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:30
BMV
1.719.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1416 (I-Phổ thông)
14:40
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:45
BMV
1.719.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ356 (Y_SBoss)
19:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
20:15
BMV
1.850.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (C-Th/gia linh hoạt)
07:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:30
BMV
2.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1416 (C-Th/gia linh hoạt)
14:40
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:45
BMV
2.219.000 ₫
+10 điểm