13 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 04/06/2021 (24/4 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Buôn Mê Thuột
thứ ba, 01/06
thứ tư, 02/06
thứ năm, 03/06
thứ sáu, 04/06
thứ bảy, 05/06
chủ nhật, 06/06
thứ hai, 07/06
VJ
VJ356 (A_Eco)
16:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
17:55
BMV
49.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (E-Siêu tiết kiệm)
06:40
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:45
BMV
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1416 (E-Siêu tiết kiệm)
14:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:15
BMV
309.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ356 (A_Deluxe)
16:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
17:55
BMV
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (K-P/thông tiết kiệm)
06:40
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:45
BMV
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1416 (K-P/thông tiết kiệm)
14:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:15
BMV
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (M-P/thông tiêu chuẩn)
06:40
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:45
BMV
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1416 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:15
BMV
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (I-Phổ thông)
06:40
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:45
BMV
1.709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1416 (I-Phổ thông)
14:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:15
BMV
1.709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ356 (Y_SBoss)
16:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
17:55
BMV
1.850.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (C-Th/gia linh hoạt)
06:40
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:45
BMV
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1416 (C-Th/gia linh hoạt)
14:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:15
BMV
2.209.000 ₫
+10 điểm