13 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 28/11/2020 (14/10 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Buôn Mê Thuột
thứ tư, 25/11
thứ năm, 26/11
thứ sáu, 27/11
thứ bảy, 28/11
chủ nhật, 29/11
thứ hai, 30/11
thứ ba, 01/12
VJ
VJ356 (Z_Eco)
19:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
20:25
BMV
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1416 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:15
BMV
509.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1334 (ECONOMYSMART)
11:05
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:05
BMV
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ356 (Z_Deluxe)
19:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
20:25
BMV
649.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1416 (K-P/thông tiết kiệm)
18:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:15
BMV
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (K-P/thông tiết kiệm)
07:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:30
BMV
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1416 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:15
BMV
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:30
BMV
1.329.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ356 (V_SBoss)
19:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
20:25
BMV
1.650.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1416 (I-Phổ thông)
18:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:15
BMV
1.709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (I-Phổ thông)
07:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:30
BMV
1.709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1416 (C-Th/gia linh hoạt)
18:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:15
BMV
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (C-Th/gia linh hoạt)
07:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:30
BMV
2.209.000 ₫
+10 điểm