14 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 25/01/2021 (13/12 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Buôn Mê Thuột
thứ sáu, 22/01
thứ bảy, 23/01
chủ nhật, 24/01
thứ hai, 25/01
thứ ba, 26/01
thứ tư, 27/01
thứ năm, 28/01
VJ
VJ356 (A_Eco)
19:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
20:25
BMV
49.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1416 (A-Siêu tiết kiệm)
17:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
18:35
BMV
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (P-Siêu tiết kiệm)
07:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:30
BMV
209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (E-Siêu tiết kiệm)
07:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:30
BMV
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1416 (E-Siêu tiết kiệm)
17:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
18:35
BMV
309.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ356 (A_Deluxe)
19:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
20:25
BMV
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (K-P/thông tiết kiệm)
07:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:30
BMV
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1416 (K-P/thông tiết kiệm)
17:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
18:35
BMV
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:30
BMV
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1416 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
18:35
BMV
1.329.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ356 (Y_SBoss)
19:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
20:25
BMV
1.850.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
07:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:30
BMV
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1416 (C-Th/gia linh hoạt)
17:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
18:35
BMV
1.989.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (C-Th/gia linh hoạt)
07:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:30
BMV
2.209.000 ₫
+10 điểm