15 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 28/02/2021 (17/1 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Buôn Mê Thuột
thứ năm, 25/02
thứ sáu, 26/02
thứ bảy, 27/02
chủ nhật, 28/02
thứ hai, 01/03
thứ ba, 02/03
thứ tư, 03/03
VJ
VJ356 (E1_Eco)
19:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
20:25
BMV
0 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (A-Siêu tiết kiệm)
07:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:30
BMV
69.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1416 (P-Siêu tiết kiệm)
17:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
18:35
BMV
209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (E-Siêu tiết kiệm)
07:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:30
BMV
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1416 (E-Siêu tiết kiệm)
17:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
18:35
BMV
309.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ356 (Z_Deluxe)
19:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
20:25
BMV
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (K-P/thông tiết kiệm)
07:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:30
BMV
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1416 (K-P/thông tiết kiệm)
17:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
18:35
BMV
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:30
BMV
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1416 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
18:35
BMV
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (I-Phổ thông)
07:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:30
BMV
1.709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ356 (Y_SBoss)
19:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
20:25
BMV
1.850.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1416 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
17:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
18:35
BMV
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (C-Th/gia linh hoạt)
07:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:30
BMV
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1416 (C-Th/gia linh hoạt)
17:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
18:35
BMV
2.209.000 ₫
+10 điểm