13 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 25/10/2020 (9/9 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Buôn Mê Thuột
thứ năm, 22/10
thứ sáu, 23/10
thứ bảy, 24/10
chủ nhật, 25/10
thứ hai, 26/10
thứ ba, 27/10
thứ tư, 28/10
VJ
VJ356 (I_Eco)
19:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
20:25
BMV
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1416 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
18:10
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:20
BMV
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (Q-P/thông tiết kiệm)
07:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:30
BMV
709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (K-P/thông tiết kiệm)
07:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:30
BMV
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1416 (K-P/thông tiết kiệm)
18:10
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:20
BMV
909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ356 (I_Deluxe)
19:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
20:25
BMV
949.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:30
BMV
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1416 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:10
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:20
BMV
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (I-Phổ thông)
07:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:30
BMV
1.709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ356 (Y_SBoss)
19:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
20:25
BMV
1.850.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1416 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
18:10
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:20
BMV
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (C-Th/gia linh hoạt)
07:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:30
BMV
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1416 (C-Th/gia linh hoạt)
18:10
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:20
BMV
2.209.000 ₫
+10 điểm