11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 18/01/2021 (6/12 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Buôn Mê Thuột
thứ sáu, 15/01
thứ bảy, 16/01
chủ nhật, 17/01
thứ hai, 18/01
thứ ba, 19/01
thứ tư, 20/01
thứ năm, 21/01
VJ
VJ356 (E1_Eco)
19:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
20:25
BMV
85.460 ₫
+10 điểm
VN
VN1416 (P-Siêu tiết kiệm)
17:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
18:35
BMV
219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1416 (E-Siêu tiết kiệm)
17:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
18:35
BMV
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ356 (A_Deluxe)
19:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
20:25
BMV
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1416 (K-P/thông tiết kiệm)
17:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
18:35
BMV
919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1416 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
18:35
BMV
1.339.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:30
BMV
1.339.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (I-Phổ thông)
07:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:30
BMV
1.719.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ356 (Y_SBoss)
19:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
20:25
BMV
1.850.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (C-Th/gia linh hoạt)
07:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:30
BMV
2.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1416 (J-Th/gia linh hoạt)
17:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
18:35
BMV
2.519.000 ₫
+10 điểm