16 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 25/09/2020 (9/8 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Buôn Mê Thuột
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
VN
VN7416 (P-Siêu tiết kiệm)
17:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
18:35
BMV
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7416 (E-Siêu tiết kiệm)
17:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
18:35
BMV
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7416 (R-P/thông tiêu chuẩn)
17:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
18:35
BMV
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4738 (E-Siêu tiết kiệm)
11:05
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:05
BMV
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ356 (L_Eco)
21:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
22:15
BMV
719.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4738 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:05
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:05
BMV
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ356 (L_Deluxe)
21:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
22:15
BMV
1.159.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7416 (S-P/thông linh hoạt)
17:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
18:35
BMV
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:15
BMV
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7414 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:15
SGN
1h05p
Bay thẳng
17:20
BMV
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4738 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:05
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:05
BMV
1.400.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7416 (I-Phổ thông)
17:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
18:35
BMV
1.539.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ356 (Y_SBoss)
21:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
22:15
BMV
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7416 (C-Th/gia linh hoạt)
17:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
18:35
BMV
1.989.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (C-Th/gia linh hoạt)
08:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:15
BMV
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7414 (C-Th/gia linh hoạt)
16:15
SGN
1h05p
Bay thẳng
17:20
BMV
2.209.000 ₫
+10 điểm