16 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 08/03/2021 (25/1 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Buôn Mê Thuột
thứ sáu, 05/03
thứ bảy, 06/03
chủ nhật, 07/03
thứ hai, 08/03
thứ ba, 09/03
thứ tư, 10/03
thứ năm, 11/03
VJ
VJ356 (A_Eco)
19:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
20:25
BMV
49.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1416 (G-Siêu tiết kiệm)
17:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
18:35
BMV
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1334 (ECONOMYSAVER)
13:30
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:30
BMV
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (E-Siêu tiết kiệm)
07:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:30
BMV
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1416 (E-Siêu tiết kiệm)
17:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
18:35
BMV
309.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ356 (Z_Deluxe)
19:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
20:25
BMV
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (K-P/thông tiết kiệm)
07:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:30
BMV
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1416 (K-P/thông tiết kiệm)
17:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
18:35
BMV
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:30
BMV
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1416 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
18:35
BMV
1.329.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1334 (BUSINESSSMART)
13:30
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:30
BMV
1.500.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (I-Phổ thông)
07:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:30
BMV
1.709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1416 (I-Phổ thông)
17:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
18:35
BMV
1.709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ356 (Y_SBoss)
19:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
20:25
BMV
1.850.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (C-Th/gia linh hoạt)
07:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:30
BMV
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1416 (C-Th/gia linh hoạt)
17:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
18:35
BMV
2.209.000 ₫
+10 điểm