14 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 28/01/2021 (16/12 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Buôn Mê Thuột
thứ hai, 25/01
thứ ba, 26/01
thứ tư, 27/01
thứ năm, 28/01
thứ sáu, 29/01
thứ bảy, 30/01
chủ nhật, 31/01
VJ
VJ356 (Z_Eco)
19:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
20:25
BMV
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1416 (A-Siêu tiết kiệm)
17:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
18:35
BMV
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (G-Siêu tiết kiệm)
07:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:25
BMV
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1416 (E-Siêu tiết kiệm)
17:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
18:35
BMV
309.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1334 (ECONOMYSMART)
09:05
SGN
1h00p
Bay thẳng
10:05
BMV
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ356 (Z_Deluxe)
19:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
20:25
BMV
649.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1416 (K-P/thông tiết kiệm)
17:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
18:35
BMV
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1416 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
18:35
BMV
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:25
BMV
1.329.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1334 (BUSINESSSMART)
09:05
SGN
1h00p
Bay thẳng
10:05
BMV
1.500.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (I-Phổ thông)
07:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:25
BMV
1.709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ356 (Y_SBoss)
19:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
20:25
BMV
1.850.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (C-Th/gia linh hoạt)
07:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:25
BMV
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1416 (J-Th/gia linh hoạt)
17:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
18:35
BMV
2.509.000 ₫
+10 điểm