11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 24/09/2020 (8/8 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Buôn Mê Thuột
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
QH
QH1334 (Bamboo Eco)
20:35
SGN
1h00p
Bay thẳng
21:35
BMV
36.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1334 (Bamboo Plus)
20:35
SGN
1h00p
Bay thẳng
21:35
BMV
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7414 (L-P/thông tiết kiệm)
16:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:30
BMV
809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4738 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
11:05
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:05
BMV
853.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4738 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:05
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:05
BMV
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (H-P/thông tiết kiệm)
08:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:15
BMV
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1414 (S-P/thông linh hoạt)
08:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:15
BMV
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7414 (S-P/thông linh hoạt)
16:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:30
BMV
1.209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ356 (T_Eco)
18:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
19:00
BMV
1.290.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4738 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:05
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:05
BMV
1.400.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ356 (T_Deluxe)
18:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
19:00
BMV
1.499.000 ₫
+10 điểm