2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 09/08/2020 (20/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Cà Mau
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
VN
VN8061 (L-P/thông tiết kiệm)
05:55
SGN
55p
Bay thẳng
06:50
CAH
809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8061 (S-P/thông tiêu chuẩn)
05:55
SGN
55p
Bay thẳng
06:50
CAH
1.109.000 ₫
+10 điểm