2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 05/06/2020 (14/4 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Cà Mau
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
VN
VN 8061 (L-P/thông tiết kiệm)
05:55
SGN
55p
Bay thẳng
06:50
CAH
809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 8061 (S-P/thông tiêu chuẩn)
05:55
SGN
55p
Bay thẳng
06:50
CAH
1.109.000 ₫
+10 điểm