2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 28/08/2020 (10/7 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Cà Mau
thứ ba, 25/08
thứ tư, 26/08
thứ năm, 27/08
thứ sáu, 28/08
thứ bảy, 29/08
chủ nhật, 30/08
thứ hai, 31/08
VN
VN 8061 (K-P/thông tiết kiệm)
05:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
06:55
CAH
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 8061 (S-P/thông tiêu chuẩn)
05:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
06:55
CAH
1.271.000 ₫
+10 điểm