23 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 04/09/2020 (17/7 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Paris
thứ ba, 01/09
thứ tư, 02/09
thứ năm, 03/09
thứ sáu, 04/09
thứ bảy, 05/09
chủ nhật, 06/09
thứ hai, 07/09
VN
VN 2107 (Q-P/thông tiết kiệm)
08:35
SGN
8h15p
Bay thẳng
16:50
CDG
12.413.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 256 (L-P/thông tiết kiệm)
16:00
SGN
16h35p
2 điểm dừng
08:35
CDG
12.806.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 256 (B-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
SGN
16h35p
2 điểm dừng
08:35
CDG
15.106.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4232 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:20
SGN
14h15p
2 điểm dừng
08:35
CDG
15.319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 258 (L-P/thông tiết kiệm)
17:00
SGN
14h00p
1 điểm dừng
07:00
CDG
15.505.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 262 (L-P/thông tiết kiệm)
17:30
SGN
13h30p
1 điểm dừng
07:00
CDG
15.505.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 266 (L-P/thông tiết kiệm)
18:00
SGN
13h00p
1 điểm dừng
07:00
CDG
15.505.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 272 (L-P/thông tiết kiệm)
19:00
SGN
12h00p
1 điểm dừng
07:00
CDG
15.505.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 2107 (S-P/thông tiêu chuẩn)
08:35
SGN
8h15p
Bay thẳng
16:50
CDG
17.341.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 258 (B-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
SGN
14h00p
1 điểm dừng
07:00
CDG
18.039.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 262 (B-P/thông tiêu chuẩn)
17:30
SGN
13h30p
1 điểm dừng
07:00
CDG
18.039.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 266 (B-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
SGN
13h00p
1 điểm dừng
07:00
CDG
18.039.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 272 (B-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
SGN
12h00p
1 điểm dừng
07:00
CDG
18.039.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4232 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:20
SGN
14h15p
2 điểm dừng
08:35
CDG
20.944.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 2107 (I-Phổ thông)
08:35
SGN
8h15p
Bay thẳng
16:50
CDG
27.406.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 258 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
17:00
SGN
14h00p
1 điểm dừng
07:00
CDG
36.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 272 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
19:00
SGN
12h00p
1 điểm dừng
07:00
CDG
36.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 256 (J-Th/gia linh hoạt)
16:00
SGN
16h35p
2 điểm dừng
08:35
CDG
41.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 2107 (C-Th/gia linh hoạt)
08:35
SGN
8h15p
Bay thẳng
16:50
CDG
49.652.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 258 (J-Th/gia linh hoạt)
17:00
SGN
14h00p
1 điểm dừng
07:00
CDG
49.908.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 262 (J-Th/gia linh hoạt)
17:30
SGN
13h30p
1 điểm dừng
07:00
CDG
49.908.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 266 (J-Th/gia linh hoạt)
18:00
SGN
13h00p
1 điểm dừng
07:00
CDG
49.908.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 272 (J-Th/gia linh hoạt)
19:00
SGN
12h00p
1 điểm dừng
07:00
CDG
49.908.000 ₫
+10 điểm