2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 28/08/2020 (10/7 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Chiang Mai
thứ ba, 25/08
thứ tư, 26/08
thứ năm, 27/08
thứ sáu, 28/08
thứ bảy, 29/08
chủ nhật, 30/08
thứ hai, 31/08
VJ
VJ891 (K_Eco)
11:25
SGN
2h05p
Bay thẳng
13:30
CNX
970.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ891 (Y_SBoss)
11:25
SGN
2h05p
Bay thẳng
13:30
CNX
3.800.000 ₫
+10 điểm