2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 16/10/2020 (30/8 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Chiang Mai
thứ ba, 13/10
thứ tư, 14/10
thứ năm, 15/10
thứ sáu, 16/10
thứ bảy, 17/10
chủ nhật, 18/10
thứ hai, 19/10
VJ
VJ891 (H_Eco)
11:25
SGN
2h05p
Bay thẳng
13:30
CNX
880.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ891 (Y_SBoss)
11:25
SGN
2h05p
Bay thẳng
13:30
CNX
3.800.000 ₫
+10 điểm