11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 27/10/2021 (22/9 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Nha Trang
chủ nhật, 24/10
thứ hai, 25/10
thứ ba, 26/10
thứ tư, 27/10
thứ năm, 28/10
thứ sáu, 29/10
thứ bảy, 30/10
VJ
VJ698 (E1_ECO)
13:05
SGN
1h05p
Bay thẳng
14:10
CXR
39.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (T-P/thông tiết kiệm)
12:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
13:50
CXR
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1312 (ECONOMYSAVER)
07:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:25
CXR
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ698 (A1_DLX)
13:05
SGN
1h05p
Bay thẳng
14:10
CXR
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (L-P/thông tiết kiệm)
12:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
13:50
CXR
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
13:50
CXR
1.239.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1312 (BUSINESSSMART)
07:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:25
CXR
1.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1314 (BUSINESSSMART)
20:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
21:30
CXR
1.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ698 (V_SBoss)
13:05
SGN
1h05p
Bay thẳng
14:10
CXR
1.660.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
12:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
13:50
CXR
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (C-Th/gia linh hoạt)
12:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
13:50
CXR
2.399.000 ₫
+10 điểm