43 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 22/01/2021 (10/12 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Nha Trang
thứ ba, 19/01
thứ tư, 20/01
thứ năm, 21/01
thứ sáu, 22/01
thứ bảy, 23/01
chủ nhật, 24/01
thứ hai, 25/01
VJ
VJ690 (A_Eco)
05:20
SGN
1h10p
Bay thẳng
06:30
CXR
38.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ602 (Z_Eco)
16:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
17:55
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (E-Siêu tiết kiệm)
18:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:20
CXR
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1352 (E-Siêu tiết kiệm)
06:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:30
CXR
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7340 (E-Siêu tiết kiệm)
19:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
20:25
CXR
319.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1312 (ECONOMYSAVER)
18:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
20:05
CXR
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (T-P/thông tiết kiệm)
13:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
14:40
CXR
409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (T-P/thông tiết kiệm)
18:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
19:30
CXR
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1350 (R-P/thông tiêu chuẩn)
05:20
SGN
1h15p
Bay thẳng
06:35
CXR
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:30
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:45
CXR
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
19:30
CXR
529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ690 (A_Deluxe)
05:20
SGN
1h10p
Bay thẳng
06:30
CXR
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ602 (Z_Deluxe)
16:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
17:55
CXR
649.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (K-P/thông tiết kiệm)
13:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
14:40
CXR
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (K-P/thông tiết kiệm)
18:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:20
CXR
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1352 (K-P/thông tiết kiệm)
06:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:30
CXR
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1350 (K-P/thông tiết kiệm)
05:20
SGN
1h15p
Bay thẳng
06:35
CXR
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7340 (K-P/thông tiết kiệm)
19:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
20:25
CXR
919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (S-P/thông linh hoạt)
11:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:40
CXR
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (S-P/thông linh hoạt)
16:30
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:45
CXR
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (S-P/thông linh hoạt)
18:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
19:30
CXR
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:40
CXR
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
14:40
CXR
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:20
CXR
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1352 (M-P/thông tiêu chuẩn)
06:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:30
CXR
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1350 (M-P/thông tiêu chuẩn)
05:20
SGN
1h15p
Bay thẳng
06:35
CXR
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7340 (M-P/thông tiêu chuẩn)
19:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
20:25
CXR
1.339.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1312 (BUSINESSSMART)
18:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
20:05
CXR
1.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ690 (Y_SBoss)
05:20
SGN
1h10p
Bay thẳng
06:30
CXR
1.850.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ602 (Y_SBoss)
16:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
17:55
CXR
1.850.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1352 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
06:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:30
CXR
1.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
18:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:20
CXR
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1350 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
05:20
SGN
1h15p
Bay thẳng
06:35
CXR
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7340 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
19:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
20:25
CXR
2.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
16:30
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:45
CXR
2.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
18:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
19:30
CXR
2.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1352 (C-Th/gia linh hoạt)
06:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:30
CXR
2.169.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (C-Th/gia linh hoạt)
18:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:20
CXR
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1350 (C-Th/gia linh hoạt)
05:20
SGN
1h15p
Bay thẳng
06:35
CXR
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7340 (C-Th/gia linh hoạt)
19:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
20:25
CXR
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (C-Th/gia linh hoạt)
16:30
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:45
CXR
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (C-Th/gia linh hoạt)
18:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
19:30
CXR
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (J-Th/gia linh hoạt)
08:30
SGN
1h15p
Bay thẳng
09:45
CXR
2.529.000 ₫
+10 điểm