40 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 18/01/2021 (6/12 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Nha Trang
thứ sáu, 15/01
thứ bảy, 16/01
chủ nhật, 17/01
thứ hai, 18/01
thứ ba, 19/01
thứ tư, 20/01
thứ năm, 21/01
VN
VN1348 (A-Siêu tiết kiệm)
18:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:20
CXR
79.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ690 (E1_Eco)
05:40
SGN
1h00p
Bay thẳng
06:40
CXR
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ602 (E1_Eco)
16:25
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:35
CXR
85.460 ₫
+10 điểm
VN
VN1352 (G-Siêu tiết kiệm)
06:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:30
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1312 (ECONOMYSAVER)
18:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
20:05
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1352 (E-Siêu tiết kiệm)
06:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:30
CXR
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (E-Siêu tiết kiệm)
18:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:20
CXR
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (E-Siêu tiết kiệm)
18:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
19:30
CXR
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (T-P/thông tiết kiệm)
16:30
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:45
CXR
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:30
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:45
CXR
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
19:30
CXR
529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ690 (A_Deluxe)
05:40
SGN
1h00p
Bay thẳng
06:40
CXR
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ602 (A_Deluxe)
16:25
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:35
CXR
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (Q-P/thông tiết kiệm)
13:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
14:25
CXR
719.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1352 (K-P/thông tiết kiệm)
06:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:30
CXR
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (K-P/thông tiết kiệm)
13:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
14:25
CXR
919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (K-P/thông tiết kiệm)
18:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:20
CXR
919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (S-P/thông linh hoạt)
08:30
SGN
1h15p
Bay thẳng
09:45
CXR
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (S-P/thông linh hoạt)
16:30
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:45
CXR
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (S-P/thông linh hoạt)
18:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
19:30
CXR
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:30
SGN
1h15p
Bay thẳng
09:45
CXR
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1352 (M-P/thông tiêu chuẩn)
06:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:30
CXR
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
14:25
CXR
1.339.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:40
CXR
1.339.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:20
CXR
1.339.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1312 (BUSINESSSMART)
18:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
20:05
CXR
1.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ690 (Y_SBoss)
05:40
SGN
1h00p
Bay thẳng
06:40
CXR
1.850.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ602 (Y_SBoss)
16:25
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:35
CXR
1.850.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1352 (I-Phổ thông)
06:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:30
CXR
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (I-Phổ thông)
11:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:40
CXR
1.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (I-Phổ thông)
18:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:20
CXR
1.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (I-Phổ thông)
16:30
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:45
CXR
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (I-Phổ thông)
18:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
19:30
CXR
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1352 (C-Th/gia linh hoạt)
06:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:30
CXR
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (C-Th/gia linh hoạt)
11:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:40
CXR
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (C-Th/gia linh hoạt)
18:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:20
CXR
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (C-Th/gia linh hoạt)
16:30
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:45
CXR
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (C-Th/gia linh hoạt)
18:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
19:30
CXR
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (J-Th/gia linh hoạt)
08:30
SGN
1h15p
Bay thẳng
09:45
CXR
2.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (J-Th/gia linh hoạt)
13:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
14:25
CXR
2.819.000 ₫
+10 điểm