49 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 23/04/2021 (12/3 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Nha Trang
thứ ba, 20/04
thứ tư, 21/04
thứ năm, 22/04
thứ sáu, 23/04
thứ bảy, 24/04
chủ nhật, 25/04
thứ hai, 26/04
VN
VN7350 (P-Siêu tiết kiệm)
20:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
21:55
CXR
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1314 (ECONOMYSAVER)
20:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
21:30
CXR
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7350 (E-Siêu tiết kiệm)
20:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
21:55
CXR
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ696 (J_Eco)
16:45
SGN
1h00p
Bay thẳng
17:45
CXR
329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7362 (T-P/thông tiết kiệm)
15:20
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:35
CXR
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1312 (ECONOMYSAVER)
12:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
14:05
CXR
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ698 (I_Eco)
12:50
SGN
1h00p
Bay thẳng
13:50
CXR
409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1350 (R-P/thông tiêu chuẩn)
19:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
20:30
CXR
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:40
CXR
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
20:05
CXR
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7348 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
06:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:40
CXR
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ696 (J_Deluxe)
16:45
SGN
1h00p
Bay thẳng
17:45
CXR
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ698 (I_Deluxe)
12:50
SGN
1h00p
Bay thẳng
13:50
CXR
709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (K-P/thông tiết kiệm)
07:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:55
CXR
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7348 (K-P/thông tiết kiệm)
06:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:40
CXR
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1350 (K-P/thông tiết kiệm)
19:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
20:30
CXR
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7350 (K-P/thông tiết kiệm)
20:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
21:55
CXR
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7362 (K-P/thông tiết kiệm)
15:20
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:35
CXR
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (K-P/thông tiết kiệm)
16:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:40
CXR
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (K-P/thông tiết kiệm)
18:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
20:05
CXR
909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ690 (V_SBoss)
17:40
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:50
CXR
938.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ690 (T_Eco)
17:40
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:50
CXR
1.290.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:55
CXR
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1342 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
11:25
CXR
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
13:50
CXR
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7348 (M-P/thông tiêu chuẩn)
06:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:40
CXR
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1350 (M-P/thông tiêu chuẩn)
19:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
20:30
CXR
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:40
CXR
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
20:05
CXR
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7350 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
21:55
CXR
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7362 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:20
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:35
CXR
1.329.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ690 (T_Deluxe)
17:40
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:50
CXR
1.499.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1314 (BUSINESSSMART)
20:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
21:30
CXR
1.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7348 (I-Phổ thông)
06:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:40
CXR
1.710.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7350 (I-Phổ thông)
20:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
21:55
CXR
1.710.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ696 (Y_SBoss)
16:45
SGN
1h00p
Bay thẳng
17:45
CXR
1.850.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ698 (Y_SBoss)
12:50
SGN
1h00p
Bay thẳng
13:50
CXR
1.850.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
15:50
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:05
CXR
1.890.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1350 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
19:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
20:30
CXR
1.890.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7362 (I-Phổ thông)
15:20
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:35
CXR
1.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (C-Th/gia linh hoạt)
07:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:55
CXR
2.160.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7348 (C-Th/gia linh hoạt)
06:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:40
CXR
2.160.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (C-Th/gia linh hoạt)
15:50
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:05
CXR
2.160.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1350 (C-Th/gia linh hoạt)
19:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
20:30
CXR
2.160.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7350 (C-Th/gia linh hoạt)
20:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
21:55
CXR
2.160.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7362 (C-Th/gia linh hoạt)
15:20
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:35
CXR
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (C-Th/gia linh hoạt)
16:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:40
CXR
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (C-Th/gia linh hoạt)
18:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
20:05
CXR
2.409.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1312 (BUSINESSFLEX)
12:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
14:05
CXR
3.000.000 ₫
+10 điểm