5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 23/06/2021 (14/5 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Nha Trang
chủ nhật, 20/06
thứ hai, 21/06
thứ ba, 22/06
thứ tư, 23/06
thứ năm, 24/06
thứ sáu, 25/06
thứ bảy, 26/06
VN
VN1346 (E-Siêu tiết kiệm)
12:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
13:50
CXR
149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (K-P/thông tiết kiệm)
12:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
13:50
CXR
849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
13:50
CXR
1.239.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (J-Th/gia linh hoạt)
12:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
13:50
CXR
2.520.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (J-Th/gia linh hoạt)
12:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
13:50
CXR
2.799.000 ₫
+10 điểm