62 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 08/08/2020 (19/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Nha Trang
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
VJ
VJ690 (A_Promo)
17:05
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:15
CXR
38.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ686 (A_Promo)
13:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
15:05
CXR
38.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ698 (A_Promo)
08:35
SGN
1h10p
Bay thẳng
09:45
CXR
38.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ684 (A_Promo)
19:20
SGN
1h10p
Bay thẳng
20:30
CXR
38.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1312 (Bamboo Eco)
20:35
SGN
1h10p
Bay thẳng
21:45
CXR
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ690 (Z_Eco)
17:05
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:15
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ686 (Z_Eco)
13:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
15:05
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ698 (Z_Eco)
08:35
SGN
1h10p
Bay thẳng
09:45
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ684 (Z_Eco)
19:20
SGN
1h10p
Bay thẳng
20:30
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (G-Siêu tiết kiệm)
15:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:50
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (G-Phổ thông)
20:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
21:25
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7344 (A-Siêu tiết kiệm)
11:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:40
CXR
119.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1312 (Bamboo Plus)
20:35
SGN
1h10p
Bay thẳng
21:45
CXR
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ694 (J_Eco)
17:05
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:15
CXR
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ682 (J_Eco)
10:40
SGN
1h10p
Bay thẳng
11:50
CXR
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7344 (E-Siêu tiết kiệm)
11:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:40
CXR
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ602 (J_Eco)
11:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:15
CXR
390.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ604 (J_Eco)
13:20
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:20
CXR
390.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ606 (J_Eco)
16:10
SGN
1h00p
Bay thẳng
17:10
CXR
390.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
20:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
21:25
CXR
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (T-P/thông tiết kiệm)
06:50
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:05
CXR
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:50
CXR
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
20:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
21:25
CXR
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4718 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:20
SGN
1h10p
Bay thẳng
11:30
CXR
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (R-P/thông tiêu chuẩn)
06:50
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:05
CXR
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7344 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:40
CXR
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
06:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:15
CXR
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
11:55
SGN
1h15p
Bay thẳng
13:10
CXR
629.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ696 (N_Eco)
07:20
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:30
CXR
879.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7342 (H-P/thông tiết kiệm)
10:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
11:30
CXR
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (S-P/thông linh hoạt)
06:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:15
CXR
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (S-P/thông linh hoạt)
15:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:50
CXR
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (S-P/thông tiêu chuẩn)
20:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
21:25
CXR
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4718 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:20
SGN
1h10p
Bay thẳng
11:30
CXR
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (M-P/thông tiêu chuẩn)
06:50
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:05
CXR
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:55
SGN
1h15p
Bay thẳng
13:10
CXR
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7344 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:40
CXR
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7342 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
11:30
CXR
1.349.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1312 (Bamboo Business)
20:35
SGN
1h10p
Bay thẳng
21:45
CXR
1.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ690 (Y_SBoss)
17:05
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:15
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ696 (Y_SBoss)
07:20
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:30
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ686 (Y_SBoss)
13:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
15:05
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ698 (Y_SBoss)
08:35
SGN
1h10p
Bay thẳng
09:45
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ684 (Y_SBoss)
19:20
SGN
1h10p
Bay thẳng
20:30
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ694 (Y_SBoss)
17:05
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:15
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ682 (Y_SBoss)
10:40
SGN
1h10p
Bay thẳng
11:50
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ602 (Y_SBoss)
11:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:15
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ604 (Y_SBoss)
13:20
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:20
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ606 (Y_SBoss)
16:10
SGN
1h00p
Bay thẳng
17:10
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (I-Phổ thông)
06:50
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:05
CXR
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (I-Phổ thông)
11:55
SGN
1h15p
Bay thẳng
13:10
CXR
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (I-Phổ thông)
13:30
SGN
1h15p
Bay thẳng
14:45
CXR
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7344 (I-Phổ thông)
11:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:40
CXR
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7342 (I-Phổ thông)
10:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
11:30
CXR
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (C-Th/gia linh hoạt)
06:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:15
CXR
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (C-Th/gia linh hoạt)
15:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:50
CXR
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (C-Th/gia linh hoạt)
20:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
21:25
CXR
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (C-Th/gia linh hoạt)
06:50
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:05
CXR
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (C-Th/gia linh hoạt)
11:55
SGN
1h15p
Bay thẳng
13:10
CXR
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (C-Th/gia linh hoạt)
13:30
SGN
1h15p
Bay thẳng
14:45
CXR
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7344 (C-Th/gia linh hoạt)
11:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:40
CXR
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7342 (C-Th/gia linh hoạt)
10:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
11:30
CXR
2.429.000 ₫
+10 điểm