54 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 14/08/2020 (25/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Nha Trang
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
QH
QH1312 (Bamboo Eco)
20:50
SGN
1h10p
Bay thẳng
22:00
CXR
36.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ690 (A_Promo)
17:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
18:05
CXR
38.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ686 (A_Promo)
13:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
15:05
CXR
38.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ602 (A_Promo)
11:35
SGN
1h10p
Bay thẳng
12:45
CXR
38.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ690 (Z_Eco)
17:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
18:05
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ686 (Z_Eco)
13:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
15:05
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ684 (Z_Eco)
19:20
SGN
1h10p
Bay thẳng
20:30
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ602 (Z_Eco)
11:35
SGN
1h10p
Bay thẳng
12:45
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (A-Siêu tiết kiệm)
06:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:40
CXR
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7348 (P-Siêu tiết kiệm)
10:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
11:05
CXR
219.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1312 (Bamboo Plus)
20:50
SGN
1h10p
Bay thẳng
22:00
CXR
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (E-Siêu tiết kiệm)
06:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:40
CXR
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7348 (E-Siêu tiết kiệm)
10:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
11:05
CXR
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ694 (J_Eco)
17:05
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:15
CXR
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ604 (J_Eco)
13:20
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:20
CXR
390.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ606 (J_Eco)
14:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:00
CXR
390.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ698 (I_Eco)
08:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
09:40
CXR
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (R-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:15
CXR
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:50
CXR
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (R-P/thông tiêu chuẩn)
06:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:40
CXR
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7348 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
11:05
CXR
529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ696 (H_Eco)
07:20
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:30
CXR
559.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
20:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
21:25
CXR
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4106 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
05:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
07:05
CXR
609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ682 (L_Eco)
10:40
SGN
1h10p
Bay thẳng
11:50
CXR
719.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7346 (Q-P/thông tiết kiệm)
05:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
06:55
CXR
729.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (S-P/thông tiêu chuẩn)
20:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
21:25
CXR
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (S-P/thông linh hoạt)
06:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:15
CXR
1.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (S-P/thông linh hoạt)
15:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:50
CXR
1.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4106 (M-P/thông tiêu chuẩn)
05:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
07:05
CXR
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
13:25
CXR
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (M-P/thông tiêu chuẩn)
06:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:40
CXR
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7348 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
11:05
CXR
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7346 (M-P/thông tiêu chuẩn)
05:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
06:55
CXR
1.349.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1312 (Bamboo Business)
20:50
SGN
1h10p
Bay thẳng
22:00
CXR
1.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ690 (Y_SBoss)
17:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
18:05
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ696 (Y_SBoss)
07:20
SGN
1h10p
Bay thẳng
08:30
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ698 (Y_SBoss)
08:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
09:40
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ686 (Y_SBoss)
13:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
15:05
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ684 (Y_SBoss)
19:20
SGN
1h10p
Bay thẳng
20:30
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ602 (Y_SBoss)
11:35
SGN
1h10p
Bay thẳng
12:45
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ694 (Y_SBoss)
17:05
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:15
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ682 (Y_SBoss)
10:40
SGN
1h10p
Bay thẳng
11:50
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ604 (Y_SBoss)
13:20
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:20
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ606 (Y_SBoss)
14:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:00
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
15:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
16:25
CXR
2.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (C-Th/gia linh hoạt)
20:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
21:25
CXR
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (C-Th/gia linh hoạt)
06:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:15
CXR
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (C-Th/gia linh hoạt)
15:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:50
CXR
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (C-Th/gia linh hoạt)
12:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
13:25
CXR
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (C-Th/gia linh hoạt)
15:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
16:25
CXR
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7348 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
11:05
CXR
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7346 (C-Th/gia linh hoạt)
05:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
06:55
CXR
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7342 (J-Th/gia linh hoạt)
10:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
11:30
CXR
2.829.000 ₫
+10 điểm