27 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 02/09/2020 (15/7 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Nha Trang
chủ nhật, 30/08
thứ hai, 31/08
thứ ba, 01/09
thứ tư, 02/09
thứ năm, 03/09
thứ sáu, 04/09
thứ bảy, 05/09
QH
QH1312 (Bamboo Eco)
10:20
SGN
1h10p
Bay thẳng
11:30
CXR
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ604 (A_Promo)
13:20
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:20
CXR
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ606 (A_Promo)
14:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:00
CXR
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ610 (A_Promo)
14:05
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:05
CXR
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ612 (A_Promo)
11:05
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:05
CXR
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ614 (A_Promo)
14:10
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:10
CXR
69.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (G_promo)
06:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:15
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (G_promo)
13:15
SGN
1h10p
Bay thẳng
14:25
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (G_promo)
15:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
16:50
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ604 (Z_Eco)
13:20
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:20
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ606 (Z_Eco)
14:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:00
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ610 (Z_Eco)
14:05
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:05
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ612 (Z_Eco)
11:05
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:05
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ614 (Z_Eco)
14:10
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:10
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1312 (Bamboo Plus)
10:20
SGN
1h10p
Bay thẳng
11:30
CXR
280.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ690 (J_Eco)
18:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:10
CXR
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ694 (J_Eco)
17:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:10
CXR
319.000 ₫
+10 điểm
BL
BL362 (Starter)
05:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
07:05
CXR
390.000 ₫
+10 điểm
BL
BL382 (Starter)
10:20
SGN
1h10p
Bay thẳng
11:30
CXR
390.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1312 (Bamboo Business)
10:20
SGN
1h10p
Bay thẳng
11:30
CXR
1.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ690 (Y_SBoss)
18:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
19:10
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ604 (Y_SBoss)
13:20
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:20
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ606 (Y_SBoss)
14:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:00
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ610 (Y_SBoss)
14:05
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:05
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ612 (Y_SBoss)
11:05
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:05
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ614 (Y_SBoss)
14:10
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:10
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ694 (Y_SBoss)
17:00
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:10
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm