7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 25/10/2020 (9/9 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Nha Trang
thứ năm, 22/10
thứ sáu, 23/10
thứ bảy, 24/10
chủ nhật, 25/10
thứ hai, 26/10
thứ ba, 27/10
thứ tư, 28/10
VJ
VJ690 (A_Promo)
20:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
21:00
CXR
69.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (G_promo)
07:00
SGN
1h15p
Bay thẳng
08:15
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (G_promo)
12:30
SGN
1h15p
Bay thẳng
13:45
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (G_promo)
16:30
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:45
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (G_promo)
18:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
19:30
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ690 (Z_Eco)
20:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
21:00
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ690 (Y_SBoss)
20:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
21:00
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm