7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 27/10/2020 (11/9 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Nha Trang
thứ bảy, 24/10
chủ nhật, 25/10
thứ hai, 26/10
thứ ba, 27/10
thứ tư, 28/10
thứ năm, 29/10
thứ sáu, 30/10
VJ
VJ690 (A_Promo)
20:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
21:00
CXR
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ690 (Z_Eco)
20:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
21:00
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ602 (I_Eco)
10:50
SGN
1h00p
Bay thẳng
11:50
CXR
480.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ618 (I_Eco)
14:45
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:45
CXR
480.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ602 (Y_SBoss)
10:50
SGN
1h00p
Bay thẳng
11:50
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ618 (Y_SBoss)
14:45
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:45
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ690 (Y_SBoss)
20:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
21:00
CXR
1.720.000 ₫
+10 điểm