38 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 20/01/2021 (8/12 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Nha Trang
chủ nhật, 17/01
thứ hai, 18/01
thứ ba, 19/01
thứ tư, 20/01
thứ năm, 21/01
thứ sáu, 22/01
thứ bảy, 23/01
VJ
VJ690 (E1_Eco)
05:20
SGN
1h10p
Bay thẳng
06:30
CXR
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ602 (E1_Eco)
16:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:40
CXR
85.460 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (G-Siêu tiết kiệm)
19:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
20:30
CXR
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (A-Siêu tiết kiệm)
16:30
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:45
CXR
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (A-Siêu tiết kiệm)
18:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
19:30
CXR
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (E-Siêu tiết kiệm)
19:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
20:30
CXR
258.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (E-Siêu tiết kiệm)
16:30
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:45
CXR
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (E-Siêu tiết kiệm)
18:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
19:30
CXR
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (T-P/thông tiết kiệm)
08:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
09:55
CXR
409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:30
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:45
CXR
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
19:30
CXR
529.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1312 (ECONOMYSMART)
18:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
20:05
CXR
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ690 (A_Deluxe)
05:20
SGN
1h10p
Bay thẳng
06:30
CXR
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ602 (A_Deluxe)
16:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:40
CXR
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (K-P/thông tiết kiệm)
19:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
20:30
CXR
738.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (K-P/thông tiết kiệm)
08:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
09:55
CXR
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (H-P/thông tiết kiệm)
11:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:40
CXR
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (S-P/thông linh hoạt)
13:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
14:25
CXR
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (S-P/thông linh hoạt)
16:30
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:45
CXR
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (S-P/thông linh hoạt)
18:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
19:30
CXR
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:40
CXR
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
14:25
CXR
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
09:55
CXR
1.329.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1312 (BUSINESSSMART)
18:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
20:05
CXR
1.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (I-Phổ thông)
19:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
20:30
CXR
1.729.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ690 (Y_SBoss)
05:20
SGN
1h10p
Bay thẳng
06:30
CXR
1.850.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ602 (Y_SBoss)
16:30
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:40
CXR
1.850.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (I-Phổ thông)
11:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:40
CXR
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (I-Phổ thông)
16:30
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:45
CXR
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (I-Phổ thông)
18:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
19:30
CXR
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
13:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
14:25
CXR
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
08:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
09:55
CXR
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (C-Th/gia linh hoạt)
19:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
20:30
CXR
2.179.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (C-Th/gia linh hoạt)
11:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:40
CXR
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (C-Th/gia linh hoạt)
13:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
14:25
CXR
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (C-Th/gia linh hoạt)
08:40
SGN
1h15p
Bay thẳng
09:55
CXR
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (C-Th/gia linh hoạt)
16:30
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:45
CXR
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (C-Th/gia linh hoạt)
18:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
19:30
CXR
2.429.000 ₫
+10 điểm