16 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 25/07/2021 (16/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Nha Trang
thứ năm, 22/07
thứ sáu, 23/07
thứ bảy, 24/07
chủ nhật, 25/07
thứ hai, 26/07
thứ ba, 27/07
thứ tư, 28/07
QH
QH1312 (ECONOMYSAVER)
12:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
14:05
CXR
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1314 (ECONOMYSAVER)
20:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
21:30
CXR
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ690 (U1_ECO)
17:40
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:50
CXR
249.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ698 (U1_ECO)
12:50
SGN
1h00p
Bay thẳng
13:50
CXR
249.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ694 (U_Eco)
08:35
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:40
CXR
249.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ696 (U_Eco)
17:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
18:15
CXR
249.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ690 (U1_DLX)
17:40
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:50
CXR
809.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ698 (U1_DLX)
12:50
SGN
1h00p
Bay thẳng
13:50
CXR
809.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ694 (U_Deluxe)
08:35
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:40
CXR
809.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ696 (U_Deluxe)
17:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
18:15
CXR
809.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1312 (BUSINESSSMART)
12:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
14:05
CXR
1.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1314 (BUSINESSSMART)
20:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
21:30
CXR
1.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ690 (V_SBoss)
17:40
SGN
1h10p
Bay thẳng
18:50
CXR
1.660.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ698 (V_SBoss)
12:50
SGN
1h00p
Bay thẳng
13:50
CXR
1.660.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ694 (V_SBoss)
08:35
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:40
CXR
1.660.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ696 (V_SBoss)
17:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
18:15
CXR
1.660.000 ₫
+10 điểm