34 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 25/01/2021 (13/12 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Nha Trang
thứ sáu, 22/01
thứ bảy, 23/01
chủ nhật, 24/01
thứ hai, 25/01
thứ ba, 26/01
thứ tư, 27/01
thứ năm, 28/01
VJ
VJ690 (A_Eco)
05:20
SGN
1h00p
Bay thẳng
06:20
CXR
38.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ602 (A_Eco)
16:25
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:35
CXR
38.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1312 (ECONOMYSAVER)
18:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
20:05
CXR
49.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (A-Siêu tiết kiệm)
13:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
14:25
CXR
69.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (A-Siêu tiết kiệm)
18:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:20
CXR
69.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (E-Siêu tiết kiệm)
13:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
14:25
CXR
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (E-Siêu tiết kiệm)
11:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:40
CXR
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (E-Siêu tiết kiệm)
18:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:20
CXR
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:30
SGN
1h15p
Bay thẳng
09:45
CXR
509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ690 (A_Deluxe)
05:20
SGN
1h00p
Bay thẳng
06:20
CXR
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ602 (A_Deluxe)
16:25
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:35
CXR
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (K-P/thông tiết kiệm)
13:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
14:25
CXR
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (K-P/thông tiết kiệm)
11:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:40
CXR
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (K-P/thông tiết kiệm)
08:30
SGN
1h15p
Bay thẳng
09:45
CXR
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (K-P/thông tiết kiệm)
18:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:20
CXR
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
14:25
CXR
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:40
CXR
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:30
SGN
1h15p
Bay thẳng
09:45
CXR
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:20
CXR
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:30
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:45
CXR
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
19:30
CXR
1.349.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1312 (BUSINESSSMART)
18:55
SGN
1h10p
Bay thẳng
20:05
CXR
1.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ690 (Y_SBoss)
05:20
SGN
1h00p
Bay thẳng
06:20
CXR
1.850.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ602 (Y_SBoss)
16:25
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:35
CXR
1.850.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (I-Phổ thông)
13:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
14:25
CXR
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (I-Phổ thông)
08:30
SGN
1h15p
Bay thẳng
09:45
CXR
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (I-Phổ thông)
18:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:20
CXR
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
11:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:40
CXR
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1340 (C-Th/gia linh hoạt)
13:10
SGN
1h15p
Bay thẳng
14:25
CXR
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1346 (C-Th/gia linh hoạt)
11:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
12:40
CXR
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (C-Th/gia linh hoạt)
08:30
SGN
1h15p
Bay thẳng
09:45
CXR
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1348 (C-Th/gia linh hoạt)
18:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:20
CXR
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1356 (J-Th/gia linh hoạt)
16:30
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:45
CXR
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1358 (J-Th/gia linh hoạt)
18:15
SGN
1h15p
Bay thẳng
19:30
CXR
2.829.000 ₫
+10 điểm