36 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 30/05/2020 (8/4 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
thứ tư, 27/05
thứ năm, 28/05
thứ sáu, 29/05
thứ bảy, 30/05
chủ nhật, 31/05
thứ hai, 01/06
thứ ba, 02/06
BL
BL678 (Starter)
09:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:50
DAD
11.000 ₫
+10 điểm
BL
BL680 (Starter)
10:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
11:50
DAD
11.000 ₫
+10 điểm
BL
BL676 (Starter)
08:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
09:50
DAD
25.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ638 (A_Promo)
13:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
14:20
DAD
29.700 ₫
+10 điểm
VJ
VJ632 (E_Promo)
15:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ626 (Z_Eco)
18:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ632 (Z_Eco)
15:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ638 (Z_Eco)
13:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
14:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH150 (Bamboo Eco)
16:45
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:10
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH156 (Bamboo Eco)
15:20
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:40
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ620 (U_Eco)
13:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:10
DAD
369.000 ₫
+10 điểm
QH
QH150 (Bamboo Plus)
16:45
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:10
DAD
380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH156 (Bamboo Plus)
15:20
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:40
DAD
380.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ622 (J_Eco)
05:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
06:55
DAD
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ654 (J_Eco)
15:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:35
DAD
459.000 ₫
+10 điểm
BL
BL692 (Starter Base)
19:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:00
DAD
480.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ624 (I_Eco)
08:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
09:30
DAD
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ628 (I_Eco)
11:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:35
DAD
549.000 ₫
+10 điểm
BL
BL672 (Starter Base)
12:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
13:20
DAD
630.000 ₫
+10 điểm
BL
BL684 (Starter Base)
17:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:00
DAD
720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ630 (K_Eco)
15:20
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:40
DAD
839.000 ₫
+10 điểm
BL
BL664 (Starter Base)
05:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:10
DAD
900.000 ₫
+10 điểm
BL
BL668 (Starter Base)
07:45
SGN
1h20p
Bay thẳng
09:05
DAD
900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ652 (T_Eco)
06:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:35
DAD
1.820.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ652 (V_SBoss)
06:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:35
DAD
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ620 (Y_SBoss)
13:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:10
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ624 (Y_SBoss)
08:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
09:30
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ628 (Y_SBoss)
11:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:35
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ630 (Y_SBoss)
15:20
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:40
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ626 (Y_SBoss)
18:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:20
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ632 (Y_SBoss)
15:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ622 (Y_SBoss)
05:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
06:55
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ654 (Y_SBoss)
15:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:35
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ638 (Y_SBoss)
13:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
14:20
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
QH
QH150 (Bamboo Business)
16:45
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:10
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH156 (Bamboo Business)
15:20
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:40
DAD
2.600.000 ₫
+10 điểm