16 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 27/10/2021 (22/9 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
chủ nhật, 24/10
thứ hai, 25/10
thứ ba, 26/10
thứ tư, 27/10
thứ năm, 28/10
thứ sáu, 29/10
thứ bảy, 30/10
VJ
VJ628 (A1_ECO)
17:45
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:05
DAD
109.000 ₫
+10 điểm
QH
QH172 (ECONOMYSAVER)
11:15
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:45
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ632 (U1_ECO)
12:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
13:50
DAD
379.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
09:55
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:20
DAD
549.000 ₫
+10 điểm
VN
VN128 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
13:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:55
DAD
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ628 (A1_DLX)
17:45
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:05
DAD
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ632 (U1_DLX)
12:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
13:50
DAD
889.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (L-P/thông tiết kiệm)
09:55
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:20
DAD
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN128 (L-P/thông tiết kiệm)
13:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:55
DAD
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:55
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:20
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN128 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:55
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
QH
QH172 (BUSINESSSMART)
11:15
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:45
DAD
1.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ632 (V_SBoss)
12:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
13:50
DAD
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ628 (V_SBoss)
17:45
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:05
DAD
2.160.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (C-Th/gia linh hoạt)
09:55
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:20
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN128 (J-Th/gia linh hoạt)
13:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:55
DAD
3.299.000 ₫
+10 điểm