87 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 25/01/2021 (13/12 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
thứ sáu, 22/01
thứ bảy, 23/01
chủ nhật, 24/01
thứ hai, 25/01
thứ ba, 26/01
thứ tư, 27/01
thứ năm, 28/01
QH
QH154 (ECONOMYSAVERMAX)
06:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:05
DAD
36.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ620 (E_Eco)
13:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
14:50
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ628 (E_Eco)
12:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
13:30
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ654 (E_Eco)
14:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:15
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ652 (E_Eco)
11:05
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:25
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ632 (E_Eco)
08:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:15
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ624 (E_Eco)
13:45
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:05
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ648 (E_Eco)
20:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:15
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ622 (E1_Eco)
05:25
SGN
1h10p
Bay thẳng
06:35
DAD
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ650 (E1_Eco)
21:20
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:40
DAD
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ626 (E1_Eco)
18:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:50
DAD
85.460 ₫
+10 điểm
VN
VN7132 (A-Siêu tiết kiệm)
19:25
SGN
1h25p
Bay thẳng
20:50
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7146 (A-Siêu tiết kiệm)
16:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
17:30
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7114 (A-Siêu tiết kiệm)
10:25
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:50
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7132 (E-Siêu tiết kiệm)
19:25
SGN
1h25p
Bay thẳng
20:50
DAD
149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7146 (E-Siêu tiết kiệm)
16:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
17:30
DAD
149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7114 (E-Siêu tiết kiệm)
10:25
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:50
DAD
149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN140 (P-Siêu tiết kiệm)
20:20
SGN
1h25p
Bay thẳng
21:45
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN128 (P-Siêu tiết kiệm)
11:45
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:10
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH170 (ECONOMYSAVER)
19:20
SGN
1h35p
Bay thẳng
20:55
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN136 (E-Siêu tiết kiệm)
18:25
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:50
DAD
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN140 (E-Siêu tiết kiệm)
20:20
SGN
1h25p
Bay thẳng
21:45
DAD
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN128 (E-Siêu tiết kiệm)
11:45
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:10
DAD
309.000 ₫
+10 điểm
QH
QH158 (ECONOMYSAVER)
10:25
SGN
1h30p
Bay thẳng
11:55
DAD
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ620 (A_Deluxe)
13:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
14:50
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ628 (A_Deluxe)
12:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
13:30
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ654 (A_Deluxe)
14:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:15
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ652 (A_Deluxe)
11:05
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:25
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ632 (A_Deluxe)
08:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:15
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ624 (A_Deluxe)
13:45
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:05
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ622 (A_Deluxe)
05:25
SGN
1h10p
Bay thẳng
06:35
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ650 (A_Deluxe)
21:20
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:40
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ626 (A_Deluxe)
18:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:50
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ648 (A_Deluxe)
20:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:15
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (Q-P/thông tiết kiệm)
09:45
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:10
DAD
809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7132 (K-P/thông tiết kiệm)
19:25
SGN
1h25p
Bay thẳng
20:50
DAD
1.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7146 (K-P/thông tiết kiệm)
16:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
17:30
DAD
1.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7114 (K-P/thông tiết kiệm)
10:25
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:50
DAD
1.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN136 (K-P/thông tiết kiệm)
18:25
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:50
DAD
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (K-P/thông tiết kiệm)
09:45
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:10
DAD
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN132 (K-P/thông tiết kiệm)
15:15
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:40
DAD
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN140 (K-P/thông tiết kiệm)
20:20
SGN
1h25p
Bay thẳng
21:45
DAD
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN128 (K-P/thông tiết kiệm)
11:45
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:10
DAD
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN114 (H-P/thông tiết kiệm)
07:45
SGN
1h25p
Bay thẳng
09:10
DAD
1.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN130 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:35
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN136 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:25
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:50
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN114 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:45
SGN
1h25p
Bay thẳng
09:10
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:45
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:10
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN132 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:15
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:40
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN140 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:20
SGN
1h25p
Bay thẳng
21:45
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN128 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:45
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:10
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7132 (M-P/thông tiêu chuẩn)
19:25
SGN
1h25p
Bay thẳng
20:50
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7146 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
17:30
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7114 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:25
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:50
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ620 (Y_SBoss)
13:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
14:50
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ628 (Y_SBoss)
12:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
13:30
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ654 (Y_SBoss)
14:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:15
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ652 (Y_SBoss)
11:05
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:25
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ632 (Y_SBoss)
08:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:15
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ624 (Y_SBoss)
13:45
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:05
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ622 (Y_SBoss)
05:25
SGN
1h10p
Bay thẳng
06:35
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ650 (Y_SBoss)
21:20
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:40
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ626 (Y_SBoss)
18:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:50
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ648 (Y_SBoss)
20:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:15
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH170 (BUSINESSSMART)
19:20
SGN
1h35p
Bay thẳng
20:55
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH154 (BUSINESSSMART)
06:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:05
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH158 (BUSINESSSMART)
10:25
SGN
1h30p
Bay thẳng
11:55
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN140 (I-Phổ thông)
20:20
SGN
1h25p
Bay thẳng
21:45
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7132 (I-Phổ thông)
19:25
SGN
1h25p
Bay thẳng
20:50
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7146 (I-Phổ thông)
16:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
17:30
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7114 (I-Phổ thông)
10:25
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:50
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN130 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
13:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:35
DAD
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN136 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
18:25
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:50
DAD
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN114 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
07:45
SGN
1h25p
Bay thẳng
09:10
DAD
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
09:45
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:10
DAD
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN132 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
15:15
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:40
DAD
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN128 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
11:45
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:10
DAD
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN130 (C-Th/gia linh hoạt)
13:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:35
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN136 (C-Th/gia linh hoạt)
18:25
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:50
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN114 (C-Th/gia linh hoạt)
07:45
SGN
1h25p
Bay thẳng
09:10
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (C-Th/gia linh hoạt)
09:45
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:10
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN132 (C-Th/gia linh hoạt)
15:15
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:40
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN140 (C-Th/gia linh hoạt)
20:20
SGN
1h25p
Bay thẳng
21:45
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN128 (C-Th/gia linh hoạt)
11:45
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:10
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7132 (C-Th/gia linh hoạt)
19:25
SGN
1h25p
Bay thẳng
20:50
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7146 (C-Th/gia linh hoạt)
16:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
17:30
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7114 (C-Th/gia linh hoạt)
10:25
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:50
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm