48 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 06/06/2020 (15/4 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
thứ ba, 09/06
QH
QH150 (Bamboo Eco)
20:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:20
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ654 (A_Promo)
15:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ624 (A_Promo)
18:20
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:40
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ650 (A_Promo)
21:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:20
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ632 (A_Promo)
15:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
BL
BL664 (Starter)
05:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:10
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
BL
BL672 (Starter)
12:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
13:20
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
BL
BL684 (Starter)
17:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:00
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
BL
BL692 (Starter)
19:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:00
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH156 (Bamboo Eco)
17:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:05
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
BL
BL680 (Starter)
14:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:50
DAD
190.000 ₫
+10 điểm
BL
BL668 (Starter)
07:45
SGN
1h20p
Bay thẳng
09:05
DAD
190.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ620 (Z_Eco)
14:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ622 (Z_Eco)
11:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:30
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ654 (Z_Eco)
15:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ624 (Z_Eco)
18:20
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:40
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ650 (Z_Eco)
21:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ628 (Z_Eco)
11:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:35
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ632 (Z_Eco)
15:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH152 (Bamboo Eco)
12:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:35
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN136 (P)
16:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
17:25
DAD
209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ626 (W_Eco)
08:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
09:30
DAD
279.000 ₫
+10 điểm
VN
VN128 (E)
12:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:25
DAD
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN130 (E)
13:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:35
DAD
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN134 (E)
15:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:25
DAD
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN142 (E)
20:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
21:55
DAD
309.000 ₫
+10 điểm
QH
QH152 (Bamboo Plus)
12:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:35
DAD
380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH156 (Bamboo Plus)
17:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:05
DAD
380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH150 (Bamboo Plus)
20:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:20
DAD
380.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ652 (J_Eco)
06:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:35
DAD
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ630 (I_Eco)
07:20
SGN
1h20p
Bay thẳng
08:40
DAD
549.000 ₫
+10 điểm
BL
BL676 (Starter)
08:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
09:50
DAD
810.000 ₫
+10 điểm
BL
BL678 (Starter)
09:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:50
DAD
1.850.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ620 (Y_SBoss)
14:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:20
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ622 (Y_SBoss)
11:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:30
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ654 (Y_SBoss)
15:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ624 (Y_SBoss)
18:20
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:40
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ650 (Y_SBoss)
21:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:20
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ626 (Y_SBoss)
08:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
09:30
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ628 (Y_SBoss)
11:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:35
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ652 (Y_SBoss)
06:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:35
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ632 (Y_SBoss)
15:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ630 (Y_SBoss)
07:20
SGN
1h20p
Bay thẳng
08:40
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
QH
QH152 (Bamboo Business)
12:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:35
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH156 (Bamboo Business)
17:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:05
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH150 (Bamboo Business)
20:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:20
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN126 (C)
11:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
12:25
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN146 (C)
19:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
20:20
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm