33 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 05/06/2020 (14/4 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
QH
QH150 (Bamboo Eco)
20:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:20
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
BL
BL676 (Starter)
08:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
09:50
DAD
190.000 ₫
+10 điểm
BL
BL678 (Starter)
09:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:50
DAD
190.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ654 (Z_Eco)
15:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:35
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ620 (W_Eco)
14:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:20
DAD
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ626 (U_Eco)
08:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
09:30
DAD
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ628 (U_Eco)
11:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:35
DAD
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ630 (U_Eco)
07:20
SGN
1h20p
Bay thẳng
08:40
DAD
369.000 ₫
+10 điểm
QH
QH152 (Bamboo Plus)
12:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:35
DAD
380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH156 (Bamboo Plus)
17:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:05
DAD
380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH150 (Bamboo Plus)
20:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:20
DAD
380.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ652 (J_Eco)
06:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:35
DAD
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ632 (I_Eco)
15:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
549.000 ₫
+10 điểm
BL
BL666 (Starter)
06:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:50
DAD
550.000 ₫
+10 điểm
BL
BL668 (Starter)
07:45
SGN
1h20p
Bay thẳng
09:05
DAD
550.000 ₫
+10 điểm
BL
BL672 (Starter)
12:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
13:20
DAD
550.000 ₫
+10 điểm
BL
BL684 (Starter)
17:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:00
DAD
550.000 ₫
+10 điểm
BL
BL692 (Starter)
19:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:00
DAD
550.000 ₫
+10 điểm
BL
BL680 (Starter)
14:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:50
DAD
720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ650 (L_Eco)
21:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:20
DAD
939.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ650 (Y_SBoss)
21:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:20
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ620 (Y_SBoss)
14:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:20
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ626 (Y_SBoss)
08:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
09:30
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ654 (Y_SBoss)
15:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:35
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ632 (Y_SBoss)
15:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ628 (Y_SBoss)
11:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:35
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ652 (Y_SBoss)
06:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:35
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ630 (Y_SBoss)
07:20
SGN
1h20p
Bay thẳng
08:40
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
QH
QH152 (Bamboo Business)
12:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:35
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH156 (Bamboo Business)
17:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:05
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH150 (Bamboo Business)
20:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:20
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN146 (D)
19:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
20:20
DAD
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN142 (D)
20:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
21:55
DAD
2.609.000 ₫
+10 điểm