55 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 01/06/2020 (10/4 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
thứ sáu, 29/05
thứ bảy, 30/05
chủ nhật, 31/05
thứ hai, 01/06
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
VJ
VJ624 (E_Promo)
18:20
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:40
DAD
1.600 ₫
+10 điểm
QH
QH150 (Bamboo Eco)
20:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:20
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
QH
QH156 (Bamboo Eco)
17:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:05
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VN
VN138 (G_promo)
17:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:25
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN146 (G_promo)
19:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
20:20
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ650 (A_Promo)
21:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:20
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ626 (A_Promo)
08:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
09:30
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ622 (A_Promo)
10:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:10
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ654 (A_Promo)
15:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:35
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ632 (A_Promo)
15:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ656 (A_Promo)
19:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
20:20
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ628 (A_Promo)
11:20
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:40
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ652 (A_Promo)
06:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:35
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 664 (Starter-Base)
05:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:10
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 668 (Starter-Base)
07:45
SGN
1h20p
Bay thẳng
09:05
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH152 (Bamboo Eco)
12:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:35
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN130 (A)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
DAD
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN132 (A)
14:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
15:25
DAD
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN134 (A)
15:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:25
DAD
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN136 (A)
16:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
17:25
DAD
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN144 (A)
22:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
23:25
DAD
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ650 (Z_Eco)
21:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ626 (Z_Eco)
08:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
09:30
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ622 (Z_Eco)
10:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:10
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ654 (Z_Eco)
15:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:35
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ624 (Z_Eco)
18:20
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:40
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ632 (Z_Eco)
15:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ656 (Z_Eco)
19:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
20:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ628 (Z_Eco)
11:20
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:40
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ652 (Z_Eco)
06:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:35
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH150 (Bamboo Plus)
20:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:20
DAD
380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH152 (Bamboo Plus)
12:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:35
DAD
380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH156 (Bamboo Plus)
17:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:05
DAD
380.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ620 (J_Eco)
14:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:20
DAD
459.000 ₫
+10 điểm
BL
BL668 (Starter)
07:45
SGN
1h20p
Bay thẳng
09:05
DAD
550.000 ₫
+10 điểm
BL
BL672 (Starter)
12:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
13:20
DAD
550.000 ₫
+10 điểm
BL
BL684 (Starter)
17:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:00
DAD
550.000 ₫
+10 điểm
BL
BL692 (Starter)
19:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:00
DAD
550.000 ₫
+10 điểm
BL
BL664 (Starter)
05:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:10
DAD
550.000 ₫
+10 điểm
BL
BL676 (Starter)
08:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
09:50
DAD
810.000 ₫
+10 điểm
BL
BL678 (Starter)
09:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:50
DAD
810.000 ₫
+10 điểm
BL
BL680 (Starter)
10:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
11:50
DAD
810.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ620 (V_SBoss)
14:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:20
DAD
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ650 (Y_SBoss)
21:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:20
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ626 (Y_SBoss)
08:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
09:30
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ622 (Y_SBoss)
10:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:10
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ654 (Y_SBoss)
15:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:35
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ624 (Y_SBoss)
18:20
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:40
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ632 (Y_SBoss)
15:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ656 (Y_SBoss)
19:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
20:20
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ628 (Y_SBoss)
11:20
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:40
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ652 (Y_SBoss)
06:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:35
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
QH
QH150 (Bamboo Business)
20:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:20
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH152 (Bamboo Business)
12:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:35
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH156 (Bamboo Business)
17:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:05
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm