104 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 07/06/2020 (16/4 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
thứ ba, 09/06
thứ tư, 10/06
BL
BL680 (Starter)
14:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:50
DAD
11.000 ₫
+10 điểm
BL
BL678 (Starter)
09:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
10:50
DAD
11.000 ₫
+10 điểm
BL
BL676 (Starter)
08:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
09:50
DAD
11.000 ₫
+10 điểm
QH
QH152 (Bamboo Eco)
12:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:35
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
QH
QH156 (Bamboo Eco)
17:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:05
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
QH
QH150 (Bamboo Eco)
20:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:20
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VN
VN114 (G-Siêu tiết kiệm)
08:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
09:25
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN120 (G-Siêu tiết kiệm)
09:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
10:25
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (G-Siêu tiết kiệm)
10:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:25
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN128 (G-Siêu tiết kiệm)
12:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:25
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN132 (G-Siêu tiết kiệm)
14:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
15:25
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN134 (G-Siêu tiết kiệm)
15:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:25
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN136 (A-Siêu tiết kiệm)
16:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
17:25
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN140 (G-Siêu tiết kiệm)
18:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:25
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN146 (G-Siêu tiết kiệm)
19:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
20:20
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN142 (A-Siêu tiết kiệm)
20:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
21:55
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ620 (A_Promo)
14:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:20
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ622 (A_Promo)
10:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:10
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ626 (A_Promo)
08:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
09:30
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ628 (A_Promo)
11:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:35
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ632 (A_Promo)
15:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ650 (A_Promo)
21:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:20
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ624 (A_Promo)
18:20
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:40
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ654 (A_Promo)
15:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:35
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ634 (A_Promo)
18:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
20:00
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ620 (Z_Eco)
14:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ622 (Z_Eco)
10:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:10
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ626 (Z_Eco)
08:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
09:30
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ628 (Z_Eco)
11:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:35
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ632 (Z_Eco)
15:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ650 (Z_Eco)
21:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ624 (Z_Eco)
18:20
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:40
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ654 (Z_Eco)
15:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:35
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ652 (Z_Eco)
06:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:35
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ634 (Z_Eco)
18:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
20:00
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN114 (E-Siêu tiết kiệm)
08:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
09:25
DAD
289.000 ₫
+10 điểm
VN
VN120 (E-Siêu tiết kiệm)
09:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
10:25
DAD
289.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (E-Siêu tiết kiệm)
10:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:25
DAD
289.000 ₫
+10 điểm
VN
VN128 (E-Siêu tiết kiệm)
12:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:25
DAD
289.000 ₫
+10 điểm
VN
VN132 (E-Siêu tiết kiệm)
14:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
15:25
DAD
289.000 ₫
+10 điểm
VN
VN134 (E-Siêu tiết kiệm)
15:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:25
DAD
289.000 ₫
+10 điểm
VN
VN136 (E-Siêu tiết kiệm)
16:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
17:25
DAD
289.000 ₫
+10 điểm
VN
VN140 (E-Siêu tiết kiệm)
18:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:25
DAD
289.000 ₫
+10 điểm
VN
VN146 (E-Siêu tiết kiệm)
19:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
20:20
DAD
289.000 ₫
+10 điểm
VN
VN142 (E-Siêu tiết kiệm)
20:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
21:55
DAD
289.000 ₫
+10 điểm
QH
QH152 (Bamboo Plus)
12:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:35
DAD
380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH156 (Bamboo Plus)
17:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:05
DAD
380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH150 (Bamboo Plus)
20:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:20
DAD
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN114 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
09:25
DAD
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN120 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
10:25
DAD
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:25
DAD
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN128 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:25
DAD
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN132 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
15:25
DAD
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN134 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:25
DAD
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN136 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
17:25
DAD
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN140 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:25
DAD
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN146 (R-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
20:20
DAD
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN142 (R-P/thông tiêu chuẩn)
20:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
21:55
DAD
499.000 ₫
+10 điểm
BL
BL666 (Starter)
06:30
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:50
DAD
550.000 ₫
+10 điểm
BL
BL672 (Starter)
12:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
13:20
DAD
550.000 ₫
+10 điểm
BL
BL684 (Starter)
17:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:00
DAD
550.000 ₫
+10 điểm
BL
BL692 (Starter)
19:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:00
DAD
550.000 ₫
+10 điểm
VN
VN114 (S-P/thông linh hoạt)
08:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
09:25
DAD
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN120 (S-P/thông linh hoạt)
09:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
10:25
DAD
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (S-P/thông linh hoạt)
10:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:25
DAD
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN128 (S-P/thông linh hoạt)
12:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:25
DAD
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN132 (S-P/thông linh hoạt)
14:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
15:25
DAD
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN134 (S-P/thông linh hoạt)
15:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:25
DAD
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN136 (S-P/thông linh hoạt)
16:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
17:25
DAD
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN140 (S-P/thông linh hoạt)
18:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:25
DAD
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN146 (S-P/thông linh hoạt)
19:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
20:20
DAD
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN142 (S-P/thông linh hoạt)
20:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
21:55
DAD
1.599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ620 (Y_SBoss)
14:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:20
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ622 (Y_SBoss)
10:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:10
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ626 (Y_SBoss)
08:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
09:30
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ628 (Y_SBoss)
11:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:35
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ632 (Y_SBoss)
15:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ650 (Y_SBoss)
21:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:20
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ624 (Y_SBoss)
18:20
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:40
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ654 (Y_SBoss)
15:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:35
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ652 (Y_SBoss)
06:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:35
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ634 (Y_SBoss)
18:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
20:00
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
QH
QH152 (Bamboo Business)
12:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:35
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH156 (Bamboo Business)
17:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:05
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH150 (Bamboo Business)
20:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:20
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN114 (I-Phổ thông)
08:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
09:25
DAD
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (I-Phổ thông)
10:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:25
DAD
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN128 (I-Phổ thông)
12:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:25
DAD
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN146 (I-Phổ thông)
19:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
20:20
DAD
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN142 (I-Phổ thông)
20:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
21:55
DAD
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN132 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
14:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
15:25
DAD
2.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN134 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
15:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:25
DAD
2.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN136 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
16:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
17:25
DAD
2.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN140 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
18:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:25
DAD
2.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN114 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
09:25
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:25
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN128 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:25
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN132 (C-Th/gia linh hoạt)
14:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
15:25
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN134 (C-Th/gia linh hoạt)
15:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:25
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN136 (C-Th/gia linh hoạt)
16:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
17:25
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN140 (C-Th/gia linh hoạt)
18:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:25
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN146 (C-Th/gia linh hoạt)
19:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
20:20
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN142 (C-Th/gia linh hoạt)
20:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
21:55
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN120 (J-Th/gia linh hoạt)
09:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
10:25
DAD
3.299.000 ₫
+10 điểm