68 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 01/08/2020 (12/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
thứ tư, 29/07
thứ năm, 30/07
thứ sáu, 31/07
thứ bảy, 01/08
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
QH
QH150 (Bamboo Eco)
20:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:20
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH156 (Bamboo Eco)
17:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:05
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 138 (G-Siêu tiết kiệm)
17:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:25
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
BL
BL672 (Starter)
12:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
13:20
DAD
190.000 ₫
+10 điểm
BL
BL684 (Starter)
17:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:00
DAD
190.000 ₫
+10 điểm
BL
BL692 (Starter)
19:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:00
DAD
190.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ624 (Z_Eco)
18:20
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:40
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ648 (Z_Eco)
21:20
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:40
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ650 (Z_Eco)
20:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:15
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ654 (Z_Eco)
15:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:35
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ638 (Z_Eco)
20:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ658 (Z_Eco)
16:05
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:25
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH150 (Bamboo Plus)
20:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:20
DAD
380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH156 (Bamboo Plus)
17:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:05
DAD
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 136 (T-P/thông tiết kiệm)
16:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
17:25
DAD
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 138 (T-P/thông tiết kiệm)
17:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:25
DAD
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ620 (J_Eco)
13:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:15
DAD
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ646 (J_Eco)
10:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:10
DAD
459.000 ₫
+10 điểm
QH
QH152 (Bamboo Plus)
12:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:35
DAD
500.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 128 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:25
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 130 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 134 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:25
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 136 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
17:25
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 138 (R-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:25
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ644 (I_Eco)
06:45
SGN
1h20p
Bay thẳng
08:05
DAD
549.000 ₫
+10 điểm
BL
BL668 (Starter)
07:45
SGN
1h20p
Bay thẳng
09:05
DAD
550.000 ₫
+10 điểm
BL
BL664 (Starter)
05:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:10
DAD
630.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ622 (B_Eco)
10:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
11:55
DAD
639.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 122 (L-P/thông tiết kiệm)
10:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:25
DAD
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (L-P/thông tiết kiệm)
11:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
12:25
DAD
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (K-P/thông tiết kiệm)
09:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
10:25
DAD
1.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (S-P/thông linh hoạt)
09:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
10:25
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 122 (S-P/thông linh hoạt)
10:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:25
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (S-P/thông linh hoạt)
11:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
12:25
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 128 (S-P/thông linh hoạt)
12:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:25
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 130 (S-P/thông linh hoạt)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 134 (S-P/thông linh hoạt)
15:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:25
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 136 (S-P/thông linh hoạt)
16:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
17:25
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 138 (S-P/thông linh hoạt)
17:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:25
DAD
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 112 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:25
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ620 (Y_SBoss)
13:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:15
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ622 (Y_SBoss)
10:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
11:55
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ624 (Y_SBoss)
18:20
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:40
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ648 (Y_SBoss)
21:20
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:40
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ650 (Y_SBoss)
20:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:15
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ654 (Y_SBoss)
15:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:35
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ638 (Y_SBoss)
20:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:20
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ644 (Y_SBoss)
06:45
SGN
1h20p
Bay thẳng
08:05
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ646 (Y_SBoss)
10:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:10
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ658 (Y_SBoss)
16:05
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:25
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
QH
QH150 (Bamboo Business)
20:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:20
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH152 (Bamboo Business)
12:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:35
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH156 (Bamboo Business)
17:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:05
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 128 (I-Phổ thông)
12:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:25
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 130 (I-Phổ thông)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 134 (I-Phổ thông)
15:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:25
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 136 (I-Phổ thông)
16:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
17:25
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 138 (I-Phổ thông)
17:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:25
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 112 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:25
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (C-Th/gia linh hoạt)
09:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
10:25
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 128 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:25
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 130 (C-Th/gia linh hoạt)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 134 (C-Th/gia linh hoạt)
15:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:25
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 136 (C-Th/gia linh hoạt)
16:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
17:25
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 138 (C-Th/gia linh hoạt)
17:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:25
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 110 (J-Th/gia linh hoạt)
06:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:25
DAD
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 122 (J-Th/gia linh hoạt)
10:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:25
DAD
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (J-Th/gia linh hoạt)
11:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
12:25
DAD
3.309.000 ₫
+10 điểm