9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 02/12/2021 (28/10 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
thứ hai, 29/11
thứ ba, 30/11
thứ tư, 01/12
thứ năm, 02/12
thứ sáu, 03/12
thứ bảy, 04/12
chủ nhật, 05/12
VJ
VJ632 (E_Eco)
14:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:15
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ654 (E_Eco)
15:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ656 (E_Eco)
18:25
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:45
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ632 (A_Deluxe)
14:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:15
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ654 (A_Deluxe)
15:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ656 (A_Deluxe)
18:25
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:45
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ632 (V_SBoss)
14:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:15
DAD
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ654 (V_SBoss)
15:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ656 (V_SBoss)
18:25
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:45
DAD
2.160.000 ₫
+10 điểm