24 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 06/12/2021 (3/11 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
thứ sáu, 03/12
thứ bảy, 04/12
chủ nhật, 05/12
thứ hai, 06/12
thứ ba, 07/12
thứ tư, 08/12
thứ năm, 09/12
VJ
VJ632 (E1_ECO)
14:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:15
DAD
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ650 (E1_ECO)
21:05
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:25
DAD
39.000 ₫
+10 điểm
VN
VN134 (A-Siêu tiết kiệm)
16:35
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:00
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN140 (A-Siêu tiết kiệm)
20:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
21:35
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN134 (E-Siêu tiết kiệm)
16:35
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:00
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN140 (E-Siêu tiết kiệm)
20:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
21:35
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ632 (A1_DLX)
14:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:15
DAD
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ650 (A1_DLX)
21:05
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:25
DAD
709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN134 (L-P/thông tiết kiệm)
16:35
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:00
DAD
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN136 (L-P/thông tiết kiệm)
18:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:55
DAD
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN140 (L-P/thông tiết kiệm)
20:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
21:35
DAD
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN112 (K-P/thông tiết kiệm)
05:55
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:20
DAD
1.149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN112 (M-P/thông tiêu chuẩn)
05:55
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:20
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN134 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:35
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:00
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN136 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:55
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN140 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
21:35
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ632 (A1_DLX)
14:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:15
DAD
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ650 (A1_DLX)
21:05
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:25
DAD
2.160.000 ₫
+10 điểm
VN
VN134 (I-Phổ thông)
16:35
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:00
DAD
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN140 (I-Phổ thông)
20:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
21:35
DAD
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN112 (C-Th/gia linh hoạt)
05:55
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:20
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN134 (C-Th/gia linh hoạt)
16:35
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:00
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN136 (C-Th/gia linh hoạt)
18:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:55
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN140 (C-Th/gia linh hoạt)
20:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
21:35
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm