23 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 08/12/2021 (5/11 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
chủ nhật, 05/12
thứ hai, 06/12
thứ ba, 07/12
thứ tư, 08/12
thứ năm, 09/12
thứ sáu, 10/12
thứ bảy, 11/12
VN
VN134 (L-P/thông tiết kiệm)
16:35
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:00
DAD
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN140 (L-P/thông tiết kiệm)
20:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
21:35
DAD
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN116 (L-P/thông tiết kiệm)
09:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
10:35
DAD
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (L-P/thông tiết kiệm)
10:15
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:40
DAD
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN132 (L-P/thông tiết kiệm)
14:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
15:55
DAD
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN136 (L-P/thông tiết kiệm)
18:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:55
DAD
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN112 (K-P/thông tiết kiệm)
05:55
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:20
DAD
1.149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN134 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:35
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:00
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN140 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
21:35
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN112 (M-P/thông tiêu chuẩn)
05:55
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:20
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN116 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
10:35
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:15
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:40
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN132 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
15:55
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN136 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:55
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN134 (I-Phổ thông)
16:35
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:00
DAD
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN140 (I-Phổ thông)
20:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
21:35
DAD
2.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN134 (C-Th/gia linh hoạt)
16:35
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:00
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN140 (C-Th/gia linh hoạt)
20:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
21:35
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN112 (C-Th/gia linh hoạt)
05:55
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:20
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN116 (C-Th/gia linh hoạt)
09:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
10:35
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (C-Th/gia linh hoạt)
10:15
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:40
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN132 (C-Th/gia linh hoạt)
14:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
15:55
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN136 (C-Th/gia linh hoạt)
18:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:55
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm