12 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 24/12/2021 (21/11 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
thứ ba, 21/12
thứ tư, 22/12
thứ năm, 23/12
thứ sáu, 24/12
thứ bảy, 25/12
chủ nhật, 26/12
thứ hai, 27/12
VJ
VJ632 (Z1_ECO)
14:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:15
DAD
209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ650 (Z1_ECO)
21:05
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:25
DAD
209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ654 (Z1_ECO)
15:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ656 (Z1_ECO)
18:25
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:45
DAD
209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ632 (Z1_DLX)
14:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:15
DAD
759.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ650 (Z1_DLX)
21:05
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:25
DAD
759.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ654 (Z1_DLX)
15:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
759.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ656 (Z1_DLX)
18:25
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:45
DAD
759.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ632 (V_SBoss)
14:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:15
DAD
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ650 (V_SBoss)
21:05
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:25
DAD
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ654 (V_SBoss)
15:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ656 (V_SBoss)
18:25
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:45
DAD
2.160.000 ₫
+10 điểm