12 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 25/12/2021 (22/11 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
thứ tư, 22/12
thứ năm, 23/12
thứ sáu, 24/12
thứ bảy, 25/12
chủ nhật, 26/12
thứ hai, 27/12
thứ ba, 28/12
VN
VN112 (L-P/thông tiết kiệm)
05:55
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:20
DAD
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN134 (L-P/thông tiết kiệm)
16:35
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:00
DAD
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN136 (L-P/thông tiết kiệm)
18:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:55
DAD
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN140 (L-P/thông tiết kiệm)
20:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
21:35
DAD
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN112 (M-P/thông tiêu chuẩn)
05:55
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:20
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN134 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:35
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:00
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN136 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:55
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN140 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
21:35
DAD
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN112 (C-Th/gia linh hoạt)
05:55
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:20
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN134 (C-Th/gia linh hoạt)
16:35
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:00
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN136 (C-Th/gia linh hoạt)
18:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:55
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN140 (C-Th/gia linh hoạt)
20:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
21:35
DAD
2.899.000 ₫
+10 điểm