79 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 25/09/2020 (9/8 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
QH
QH152 (Bamboo Eco)
12:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:35
DAD
29.000 ₫
+10 điểm
QH
QH158 (Bamboo Eco)
05:55
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:25
DAD
29.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ654 (A_Promo)
15:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:35
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ652 (A_Promo)
06:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:35
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ620 (A_Promo)
13:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:10
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ656 (A_Promo)
19:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
20:30
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN130 (A-Siêu tiết kiệm)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
DAD
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN136 (P-Siêu tiết kiệm)
16:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:40
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ632 (Z_Eco)
15:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ654 (Z_Eco)
15:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:35
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ652 (Z_Eco)
06:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:35
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ620 (Z_Eco)
13:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:10
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ656 (Z_Eco)
19:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
20:30
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ626 (Z_Eco)
18:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:20
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ648 (Z_Eco)
20:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:10
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ624 (W_Eco)
10:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
11:55
DAD
279.000 ₫
+10 điểm
VN
VN132 (E-Siêu tiết kiệm)
14:45
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:10
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN136 (E-Siêu tiết kiệm)
16:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:40
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH156 (Bamboo Eco)
07:20
SGN
1h30p
Bay thẳng
08:50
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN130 (E-Siêu tiết kiệm)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
DAD
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ632 (Z_Deluxe)
15:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
374.500 ₫
+10 điểm
QH
QH156 (Bamboo Plus)
07:20
SGN
1h30p
Bay thẳng
08:50
DAD
380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH152 (Bamboo Plus)
12:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:35
DAD
380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH158 (Bamboo Plus)
05:55
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:25
DAD
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7126 (T-P/thông tiết kiệm)
13:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
14:30
DAD
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ622 (J_Eco)
11:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:35
DAD
459.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:25
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN132 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:45
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:10
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN136 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:40
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7126 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
14:30
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN130 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
DAD
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN110 (R-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:25
DAD
529.000 ₫
+10 điểm
QH
QH150 (Bamboo Plus)
18:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:15
DAD
570.000 ₫
+10 điểm
VN
VN114 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
07:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
09:10
DAD
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN112 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
07:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:25
DAD
629.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ630 (B_Eco)
06:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:50
DAD
639.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ622 (J_Deluxe)
11:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:35
DAD
959.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ630 (B_Deluxe)
06:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:50
DAD
1.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN112 (S-P/thông linh hoạt)
07:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:25
DAD
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN130 (S-P/thông linh hoạt)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
DAD
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN110 (S-P/thông linh hoạt)
06:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:25
DAD
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:25
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN132 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:45
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:10
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN136 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:40
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN114 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
09:10
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7126 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
14:30
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN112 (I-Phổ thông)
07:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:25
DAD
2.189.000 ₫
+10 điểm
VN
VN130 (I-Phổ thông)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
DAD
2.189.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ622 (Y_SBoss)
11:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:35
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ632 (Y_SBoss)
15:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ630 (Y_SBoss)
06:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:50
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ654 (Y_SBoss)
15:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:35
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ652 (Y_SBoss)
06:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:35
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ620 (Y_SBoss)
13:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:10
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ656 (Y_SBoss)
19:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
20:30
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ624 (Y_SBoss)
10:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
11:55
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ626 (Y_SBoss)
18:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
19:20
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ648 (Y_SBoss)
20:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:10
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
QH
QH152 (Bamboo Business)
12:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:35
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH158 (Bamboo Business)
05:55
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:25
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (I-Phổ thông)
10:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:25
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN110 (I-Phổ thông)
06:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:25
DAD
2.429.000 ₫
+10 điểm
QH
QH150 (Bamboo Business)
18:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:15
DAD
2.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN132 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
14:45
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:10
DAD
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN136 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
16:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:40
DAD
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN128 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
12:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:25
DAD
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN114 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
07:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
09:10
DAD
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7114 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
17:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:20
DAD
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7126 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
13:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
14:30
DAD
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN112 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:25
DAD
2.639.000 ₫
+10 điểm
VN
VN130 (C-Th/gia linh hoạt)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
DAD
2.639.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:25
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN132 (C-Th/gia linh hoạt)
14:45
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:10
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN136 (C-Th/gia linh hoạt)
16:25
SGN
1h15p
Bay thẳng
17:40
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN128 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:25
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN114 (C-Th/gia linh hoạt)
07:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
09:10
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7114 (C-Th/gia linh hoạt)
17:00
SGN
1h20p
Bay thẳng
18:20
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7126 (C-Th/gia linh hoạt)
13:10
SGN
1h20p
Bay thẳng
14:30
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN110 (C-Th/gia linh hoạt)
06:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:25
DAD
2.929.000 ₫
+10 điểm