79 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 01/10/2020 (15/8 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
chủ nhật, 04/10
QH
QH152 (Bamboo Eco)
07:35
SGN
1h30p
Bay thẳng
09:05
DAD
36.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ630 (E_Eco)
06:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:50
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
QH
QH158 (Bamboo Eco)
05:55
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:25
DAD
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ654 (A_Promo)
15:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:35
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ652 (A_Promo)
06:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:35
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7120 (A-Siêu tiết kiệm)
06:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:55
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (A-Siêu tiết kiệm)
10:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:30
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN130 (A-Siêu tiết kiệm)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
DAD
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN110 (A-Siêu tiết kiệm)
06:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:25
DAD
119.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ654 (Z_Eco)
15:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:35
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ648 (Z_Eco)
20:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:10
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ650 (Z_Eco)
20:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:15
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ652 (Z_Eco)
06:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:35
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN112 (P-Siêu tiết kiệm)
07:20
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:45
DAD
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ620 (W_Eco)
13:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:10
DAD
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ624 (W_Eco)
10:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
11:55
DAD
279.000 ₫
+10 điểm
VN
VN112 (E-Siêu tiết kiệm)
07:20
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:45
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7120 (E-Siêu tiết kiệm)
06:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:55
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (E-Siêu tiết kiệm)
10:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:30
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN130 (E-Siêu tiết kiệm)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH156 (Bamboo Eco)
17:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:05
DAD
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN110 (E-Siêu tiết kiệm)
06:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:25
DAD
319.000 ₫
+10 điểm
QH
QH152 (Bamboo Plus)
07:35
SGN
1h30p
Bay thẳng
09:05
DAD
380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH158 (Bamboo Plus)
05:55
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:25
DAD
380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH156 (Bamboo Plus)
17:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:05
DAD
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN112 (R-P/thông tiêu chuẩn)
07:20
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:45
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7120 (R-P/thông tiêu chuẩn)
06:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:55
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:30
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN130 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
DAD
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN110 (R-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:25
DAD
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN140 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
18:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:30
DAD
609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ630 (A_Deluxe)
06:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:50
DAD
699.000 ₫
+10 điểm
QH
QH150 (Bamboo Plus)
18:35
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:05
DAD
840.000 ₫
+10 điểm
VN
VN132 (K-P/thông tiết kiệm)
13:45
SGN
1h25p
Bay thẳng
15:10
DAD
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN136 (H-P/thông tiết kiệm)
16:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
17:25
DAD
1.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN110 (S-P/thông linh hoạt)
06:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:25
DAD
1.629.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ632 (T_Eco)
15:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
1.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ622 (T_Eco)
11:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:35
DAD
1.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ628 (T_Eco)
20:20
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:40
DAD
1.790.000 ₫
+10 điểm
VN
VN136 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
17:25
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN112 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:20
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:45
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN132 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:45
SGN
1h25p
Bay thẳng
15:10
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN140 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:30
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7120 (M-P/thông tiêu chuẩn)
06:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:55
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:30
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN130 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
DAD
1.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ632 (T_Deluxe)
15:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
1.999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ622 (T_Deluxe)
11:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:35
DAD
1.999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ628 (V_SBoss)
20:20
SGN
1h20p
Bay thẳng
21:40
DAD
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ622 (V_SBoss)
11:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
12:35
DAD
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ632 (Y_SBoss)
15:40
SGN
1h20p
Bay thẳng
17:00
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ630 (Y_SBoss)
06:35
SGN
1h15p
Bay thẳng
07:50
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ654 (Y_SBoss)
15:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
16:35
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ620 (Y_SBoss)
13:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
15:10
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ624 (Y_SBoss)
10:35
SGN
1h20p
Bay thẳng
11:55
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ648 (Y_SBoss)
20:50
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:10
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ650 (Y_SBoss)
20:55
SGN
1h20p
Bay thẳng
22:15
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ652 (Y_SBoss)
06:15
SGN
1h20p
Bay thẳng
07:35
DAD
2.250.000 ₫
+10 điểm
QH
QH150 (Bamboo Business)
18:35
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:05
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH152 (Bamboo Business)
07:35
SGN
1h30p
Bay thẳng
09:05
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH158 (Bamboo Business)
05:55
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:25
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH156 (Bamboo Business)
17:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:05
DAD
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (I-Phổ thông)
10:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:30
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN130 (I-Phổ thông)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
DAD
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN110 (I-Phổ thông)
06:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:25
DAD
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN136 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
16:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
17:25
DAD
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN112 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
07:20
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:45
DAD
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN114 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
08:25
SGN
1h25p
Bay thẳng
09:50
DAD
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN128 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
12:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:25
DAD
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7120 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
06:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:55
DAD
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN136 (C-Th/gia linh hoạt)
16:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
17:25
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN112 (C-Th/gia linh hoạt)
07:20
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:45
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN114 (C-Th/gia linh hoạt)
08:25
SGN
1h25p
Bay thẳng
09:50
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN128 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:25
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7120 (C-Th/gia linh hoạt)
06:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:55
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (C-Th/gia linh hoạt)
10:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:30
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN130 (C-Th/gia linh hoạt)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
DAD
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN110 (C-Th/gia linh hoạt)
06:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:25
DAD
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN140 (J-Th/gia linh hoạt)
18:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:30
DAD
3.309.000 ₫
+10 điểm