23 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 29/05/2020 (7/4 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Frankfurt
thứ ba, 26/05
thứ tư, 27/05
thứ năm, 28/05
thứ sáu, 29/05
thứ bảy, 30/05
chủ nhật, 31/05
thứ hai, 01/06
VN
VN 31 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
23:00
SGN
7h30p
Bay thẳng
06:30
FRA
10.461.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 266 (L-P/thông tiết kiệm)
18:00
SGN
12h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
14.087.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 256 (L-P/thông tiết kiệm)
16:00
SGN
14h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
14.087.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 258 (L-P/thông tiết kiệm)
17:00
SGN
13h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
14.087.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 262 (L-P/thông tiết kiệm)
17:30
SGN
12h30p
1 điểm dừng
06:00
FRA
14.087.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 2107 (Q-P/thông tiết kiệm)
08:35
SGN
13h30p
1 điểm dừng
22:05
FRA
15.110.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 266 (B-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
SGN
12h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
16.737.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 256 (B-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
SGN
14h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
16.737.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 258 (B-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
SGN
13h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
16.737.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 262 (B-P/thông tiêu chuẩn)
17:30
SGN
12h30p
1 điểm dừng
06:00
FRA
16.737.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 31 (S-P/thông tiêu chuẩn)
23:00
SGN
7h30p
Bay thẳng
06:30
FRA
16.737.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 31 (U-Siêu tiết kiệm)
23:00
SGN
7h30p
Bay thẳng
06:30
FRA
18.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4232 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:20
SGN
17h05p
2 điểm dừng
11:25
FRA
19.224.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 272 (L-P/thông tiết kiệm)
19:00
SGN
16h25p
2 điểm dừng
11:25
FRA
19.596.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 2107 (S-P/thông tiêu chuẩn)
08:35
SGN
13h30p
1 điểm dừng
22:05
FRA
19.759.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 272 (B-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
SGN
16h25p
2 điểm dừng
11:25
FRA
19.759.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4232 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:20
SGN
17h05p
2 điểm dừng
11:25
FRA
22.664.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 258 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
17:00
SGN
13h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
32.636.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 31 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
23:00
SGN
7h30p
Bay thẳng
06:30
FRA
32.636.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 272 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
19:00
SGN
16h25p
2 điểm dừng
11:25
FRA
36.263.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 2107 (D-Th/gia tiết kiệm)
08:35
SGN
13h30p
1 điểm dừng
22:05
FRA
41.841.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 31 (C-Th/gia linh hoạt)
23:00
SGN
7h30p
Bay thẳng
06:30
FRA
50.210.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 2107 (C-Th/gia linh hoạt)
08:35
SGN
13h30p
1 điểm dừng
22:05
FRA
55.788.000 ₫
+10 điểm