27 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 05/06/2020 (14/4 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Frankfurt
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
VN
VN 31 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
23:00
SGN
7h30p
Bay thẳng
06:30
FRA
11.653.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 2107 (Q-P/thông tiết kiệm)
08:35
SGN
13h30p
1 điểm dừng
22:05
FRA
15.149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 266 (L-P/thông tiết kiệm)
18:00
SGN
12h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
15.685.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 256 (L-P/thông tiết kiệm)
16:00
SGN
14h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
15.685.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 258 (L-P/thông tiết kiệm)
17:00
SGN
13h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
15.685.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 262 (L-P/thông tiết kiệm)
17:30
SGN
12h30p
1 điểm dừng
06:00
FRA
15.685.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4232 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:30
SGN
16h55p
2 điểm dừng
11:25
FRA
16.943.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 272 (L-P/thông tiết kiệm)
19:00
SGN
16h25p
2 điểm dừng
11:25
FRA
17.549.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 266 (B-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
SGN
12h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
18.644.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 256 (B-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
SGN
14h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
18.644.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 258 (B-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
SGN
13h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
18.644.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 262 (B-P/thông tiêu chuẩn)
17:30
SGN
12h30p
1 điểm dừng
06:00
FRA
18.644.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 31 (S-P/thông tiêu chuẩn)
23:00
SGN
7h30p
Bay thẳng
06:30
FRA
18.644.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 2107 (S-P/thông tiêu chuẩn)
08:35
SGN
13h30p
1 điểm dừng
22:05
FRA
19.810.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 272 (B-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
SGN
16h25p
2 điểm dừng
11:25
FRA
19.810.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 31 (U-Siêu tiết kiệm)
23:00
SGN
7h30p
Bay thẳng
06:30
FRA
20.975.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4232 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:30
SGN
16h55p
2 điểm dừng
11:25
FRA
22.723.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 272 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
19:00
SGN
16h25p
2 điểm dừng
11:25
FRA
36.356.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 258 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
17:00
SGN
13h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
36.356.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 31 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
23:00
SGN
7h30p
Bay thẳng
06:30
FRA
36.356.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 31 (D-Th/gia tiết kiệm)
23:00
SGN
7h30p
Bay thẳng
06:30
FRA
44.746.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 266 (J-Th/gia linh hoạt)
18:00
SGN
12h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
55.932.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 272 (J-Th/gia linh hoạt)
19:00
SGN
16h25p
2 điểm dừng
11:25
FRA
55.932.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 256 (J-Th/gia linh hoạt)
16:00
SGN
14h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
55.932.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 258 (J-Th/gia linh hoạt)
17:00
SGN
13h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
55.932.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 262 (J-Th/gia linh hoạt)
17:30
SGN
12h30p
1 điểm dừng
06:00
FRA
55.932.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 31 (C-Th/gia linh hoạt)
23:00
SGN
7h30p
Bay thẳng
06:30
FRA
55.932.000 ₫
+10 điểm