26 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 25/09/2020 (9/8 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Frankfurt
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
VN
VN31 (Q-P/thông tiết kiệm)
23:00
SGN
7h30p
1 điểm dừng
06:30
FRA
15.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN2107 (Q-P/thông tiết kiệm)
08:35
SGN
26h50p
1 điểm dừng
11:25
FRA
15.110.000 ₫
+10 điểm
VN
VN266 (L-P/thông tiết kiệm)
18:00
SGN
12h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
15.644.000 ₫
+10 điểm
VN
VN256 (L-P/thông tiết kiệm)
16:00
SGN
14h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
15.644.000 ₫
+10 điểm
VN
VN258 (L-P/thông tiết kiệm)
17:00
SGN
13h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
15.644.000 ₫
+10 điểm
VN
VN262 (L-P/thông tiết kiệm)
17:30
SGN
12h30p
1 điểm dừng
06:00
FRA
15.644.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4232 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:20
SGN
17h05p
2 điểm dừng
11:25
FRA
16.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN272 (L-P/thông tiết kiệm)
19:00
SGN
16h25p
2 điểm dừng
11:25
FRA
17.504.000 ₫
+10 điểm
VN
VN266 (B-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
SGN
12h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
18.596.000 ₫
+10 điểm
VN
VN256 (B-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
SGN
14h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
18.596.000 ₫
+10 điểm
VN
VN258 (B-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
SGN
13h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
18.596.000 ₫
+10 điểm
VN
VN262 (B-P/thông tiêu chuẩn)
17:30
SGN
12h30p
1 điểm dừng
06:00
FRA
18.596.000 ₫
+10 điểm
VN
VN2107 (S-P/thông tiêu chuẩn)
08:35
SGN
26h50p
1 điểm dừng
11:25
FRA
19.759.000 ₫
+10 điểm
VN
VN272 (B-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
SGN
16h25p
2 điểm dừng
11:25
FRA
19.759.000 ₫
+10 điểm
VN
VN31 (S-P/thông linh hoạt)
23:00
SGN
7h30p
1 điểm dừng
06:30
FRA
19.773.000 ₫
+10 điểm
VN
VN31 (U-Siêu tiết kiệm)
23:00
SGN
7h30p
1 điểm dừng
06:30
FRA
20.939.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4232 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:20
SGN
17h05p
2 điểm dừng
11:25
FRA
22.664.000 ₫
+10 điểm
VN
VN272 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
19:00
SGN
16h25p
2 điểm dừng
11:25
FRA
36.263.000 ₫
+10 điểm
VN
VN258 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
17:00
SGN
13h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
36.263.000 ₫
+10 điểm
VN
VN31 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
23:00
SGN
7h30p
1 điểm dừng
06:30
FRA
36.330.000 ₫
+10 điểm
VN
VN31 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
23:00
SGN
7h30p
1 điểm dừng
06:30
FRA
41.927.000 ₫
+10 điểm
VN
VN266 (J-Th/gia linh hoạt)
18:00
SGN
12h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
55.788.000 ₫
+10 điểm
VN
VN256 (J-Th/gia linh hoạt)
16:00
SGN
14h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
55.788.000 ₫
+10 điểm
VN
VN258 (J-Th/gia linh hoạt)
17:00
SGN
13h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
55.788.000 ₫
+10 điểm
VN
VN262 (J-Th/gia linh hoạt)
17:30
SGN
12h30p
1 điểm dừng
06:00
FRA
55.788.000 ₫
+10 điểm
VN
VN31 (C-Th/gia linh hoạt)
23:00
SGN
7h30p
1 điểm dừng
06:30
FRA
55.919.000 ₫
+10 điểm