36 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 07/07/2020 (17/5 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Frankfurt
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
thứ tư, 08/07
thứ năm, 09/07
thứ sáu, 10/07
VN
VN408 (L-P/thông tiết kiệm)
23:35
SGN
30h25p
2 điểm dừng
06:00
FRA
10.879.000 ₫
+10 điểm
VN
VN31 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
23:00
SGN
7h30p
Bay thẳng
06:30
FRA
11.623.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4004 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
22:10
SGN
31h50p
1 điểm dừng
06:00
FRA
15.040.000 ₫
+10 điểm
VN
VN11 (Q-P/thông tiết kiệm)
22:05
SGN
13h20p
1 điểm dừng
11:25
FRA
15.110.000 ₫
+10 điểm
VN
VN284 (L-P/thông tiết kiệm)
21:00
SGN
33h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
15.644.000 ₫
+10 điểm
VN
VN218 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
SGN
17h25p
2 điểm dừng
11:25
FRA
16.140.000 ₫
+10 điểm
VN
VN280 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
19:00
SGN
18h45p
2 điểm dừng
13:45
FRA
16.444.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4232 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:20
SGN
17h05p
2 điểm dừng
11:25
FRA
16.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN272 (L-P/thông tiết kiệm)
19:00
SGN
16h25p
2 điểm dừng
11:25
FRA
17.504.000 ₫
+10 điểm
VN
VN266 (L-P/thông tiết kiệm)
18:00
SGN
17h25p
2 điểm dừng
11:25
FRA
17.504.000 ₫
+10 điểm
VN
VN284 (B-P/thông tiêu chuẩn)
21:00
SGN
33h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
18.596.000 ₫
+10 điểm
VN
VN31 (S-P/thông tiêu chuẩn)
23:00
SGN
7h30p
Bay thẳng
06:30
FRA
18.596.000 ₫
+10 điểm
VN
VN11 (S-P/thông tiêu chuẩn)
22:05
SGN
13h20p
1 điểm dừng
11:25
FRA
19.759.000 ₫
+10 điểm
VN
VN272 (B-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
SGN
16h25p
2 điểm dừng
11:25
FRA
19.759.000 ₫
+10 điểm
VN
VN266 (B-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
SGN
17h25p
2 điểm dừng
11:25
FRA
19.759.000 ₫
+10 điểm
VN
VN280 (B-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
SGN
18h45p
2 điểm dừng
13:45
FRA
19.812.000 ₫
+10 điểm
VN
VN218 (B-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
SGN
17h25p
2 điểm dừng
11:25
FRA
19.812.000 ₫
+10 điểm
VN
VN11 (U-Siêu tiết kiệm)
22:05
SGN
13h20p
1 điểm dừng
11:25
FRA
20.921.000 ₫
+10 điểm
VN
VN31 (U-Siêu tiết kiệm)
23:00
SGN
7h30p
Bay thẳng
06:30
FRA
20.921.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4004 (M-P/thông tiêu chuẩn)
22:10
SGN
31h50p
1 điểm dừng
06:00
FRA
21.502.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4232 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:20
SGN
17h05p
2 điểm dừng
11:25
FRA
22.664.000 ₫
+10 điểm
VN
VN408 (S-P/thông tiêu chuẩn)
23:35
SGN
30h25p
2 điểm dừng
06:00
FRA
31.451.000 ₫
+10 điểm
VN
VN11 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
22:05
SGN
13h20p
1 điểm dừng
11:25
FRA
36.263.000 ₫
+10 điểm
VN
VN272 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
19:00
SGN
16h25p
2 điểm dừng
11:25
FRA
36.263.000 ₫
+10 điểm
VN
VN31 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
23:00
SGN
7h30p
Bay thẳng
06:30
FRA
36.263.000 ₫
+10 điểm
VN
VN11 (D-Th/gia tiết kiệm)
22:05
SGN
13h20p
1 điểm dừng
11:25
FRA
41.841.000 ₫
+10 điểm
VN
VN31 (D-Th/gia tiết kiệm)
23:00
SGN
7h30p
Bay thẳng
06:30
FRA
44.631.000 ₫
+10 điểm
VN
VN218 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
18:00
SGN
17h25p
2 điểm dừng
11:25
FRA
46.500.000 ₫
+10 điểm
VN
VN11 (C-Th/gia linh hoạt)
22:05
SGN
13h20p
1 điểm dừng
11:25
FRA
55.788.000 ₫
+10 điểm
VN
VN272 (J-Th/gia linh hoạt)
19:00
SGN
16h25p
2 điểm dừng
11:25
FRA
55.788.000 ₫
+10 điểm
VN
VN266 (J-Th/gia linh hoạt)
18:00
SGN
17h25p
2 điểm dừng
11:25
FRA
55.788.000 ₫
+10 điểm
VN
VN284 (J-Th/gia linh hoạt)
21:00
SGN
33h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
55.788.000 ₫
+10 điểm
VN
VN31 (C-Th/gia linh hoạt)
23:00
SGN
7h30p
Bay thẳng
06:30
FRA
55.788.000 ₫
+10 điểm
VN
VN218 (J-Th/gia linh hoạt)
18:00
SGN
17h25p
2 điểm dừng
11:25
FRA
56.066.000 ₫
+10 điểm
VN
VN408 (D-Th/gia tiết kiệm)
23:35
SGN
30h25p
2 điểm dừng
06:00
FRA
62.181.000 ₫
+10 điểm
VN
VN408 (C-Th/gia linh hoạt)
23:35
SGN
30h25p
2 điểm dừng
06:00
FRA
81.358.000 ₫
+10 điểm