27 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 01/10/2020 (15/8 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Frankfurt
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
chủ nhật, 04/10
VN
VN11 (Q-P/thông tiết kiệm)
22:05
SGN
15h40p
1 điểm dừng
13:45
FRA
15.110.000 ₫
+10 điểm
VN
VN266 (L-P/thông tiết kiệm)
18:00
SGN
12h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
15.644.000 ₫
+10 điểm
VN
VN256 (L-P/thông tiết kiệm)
16:00
SGN
14h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
15.644.000 ₫
+10 điểm
VN
VN258 (L-P/thông tiết kiệm)
17:00
SGN
13h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
15.644.000 ₫
+10 điểm
VN
VN262 (L-P/thông tiết kiệm)
17:30
SGN
12h30p
1 điểm dừng
06:00
FRA
15.644.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4004 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
22:10
SGN
37h15p
2 điểm dừng
11:25
FRA
16.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4232 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:20
SGN
19h25p
2 điểm dừng
13:45
FRA
16.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN272 (L-P/thông tiết kiệm)
19:00
SGN
18h45p
2 điểm dừng
13:45
FRA
17.504.000 ₫
+10 điểm
VN
VN266 (B-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
SGN
12h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
18.596.000 ₫
+10 điểm
VN
VN256 (B-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
SGN
14h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
18.596.000 ₫
+10 điểm
VN
VN258 (B-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
SGN
13h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
18.596.000 ₫
+10 điểm
VN
VN262 (B-P/thông tiêu chuẩn)
17:30
SGN
12h30p
1 điểm dừng
06:00
FRA
18.596.000 ₫
+10 điểm
VN
VN11 (S-P/thông tiêu chuẩn)
22:05
SGN
15h40p
1 điểm dừng
13:45
FRA
19.759.000 ₫
+10 điểm
VN
VN272 (B-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
SGN
18h45p
2 điểm dừng
13:45
FRA
19.759.000 ₫
+10 điểm
VN
VN11 (U-Siêu tiết kiệm)
22:05
SGN
15h40p
1 điểm dừng
13:45
FRA
20.921.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4004 (M-P/thông tiêu chuẩn)
22:10
SGN
37h15p
2 điểm dừng
11:25
FRA
22.664.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4232 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:20
SGN
19h25p
2 điểm dừng
13:45
FRA
22.664.000 ₫
+10 điểm
VN
VN11 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
22:05
SGN
15h40p
1 điểm dừng
13:45
FRA
36.263.000 ₫
+10 điểm
VN
VN258 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
17:00
SGN
13h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
36.263.000 ₫
+10 điểm
VN
VN272 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
19:00
SGN
18h45p
2 điểm dừng
13:45
FRA
36.263.000 ₫
+10 điểm
VN
VN11 (D-Th/gia tiết kiệm)
22:05
SGN
15h40p
1 điểm dừng
13:45
FRA
41.841.000 ₫
+10 điểm
VN
VN266 (J-Th/gia linh hoạt)
18:00
SGN
12h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
55.788.000 ₫
+10 điểm
VN
VN11 (C-Th/gia linh hoạt)
22:05
SGN
15h40p
1 điểm dừng
13:45
FRA
55.788.000 ₫
+10 điểm
VN
VN256 (J-Th/gia linh hoạt)
16:00
SGN
14h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
55.788.000 ₫
+10 điểm
VN
VN258 (J-Th/gia linh hoạt)
17:00
SGN
13h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
55.788.000 ₫
+10 điểm
VN
VN262 (J-Th/gia linh hoạt)
17:30
SGN
12h30p
1 điểm dừng
06:00
FRA
55.788.000 ₫
+10 điểm
VN
VN272 (J-Th/gia linh hoạt)
19:00
SGN
18h45p
2 điểm dừng
13:45
FRA
55.788.000 ₫
+10 điểm