27 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 05/08/2020 (16/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Frankfurt
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
VN
VN31 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
23:00
SGN
7h30p
Bay thẳng
06:30
FRA
11.653.000 ₫
+10 điểm
VN
VN256 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
16:00
SGN
14h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
15.079.000 ₫
+10 điểm
VN
VN258 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
17:00
SGN
13h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
15.079.000 ₫
+10 điểm
VN
VN262 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
17:30
SGN
12h30p
1 điểm dừng
06:00
FRA
15.079.000 ₫
+10 điểm
VN
VN2107 (Q-P/thông tiết kiệm)
08:35
SGN
13h30p
1 điểm dừng
22:05
FRA
15.149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN266 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:00
SGN
28h05p
2 điểm dừng
22:05
FRA
16.943.000 ₫
+10 điểm
VN
VN272 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
19:00
SGN
27h05p
2 điểm dừng
22:05
FRA
16.943.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4004 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
22:15
SGN
47h50p
2 điểm dừng
22:05
FRA
16.943.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4232 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:30
SGN
27h35p
2 điểm dừng
22:05
FRA
16.943.000 ₫
+10 điểm
VN
VN256 (B-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
SGN
14h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
18.644.000 ₫
+10 điểm
VN
VN258 (B-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
SGN
13h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
18.644.000 ₫
+10 điểm
VN
VN262 (B-P/thông tiêu chuẩn)
17:30
SGN
12h30p
1 điểm dừng
06:00
FRA
18.644.000 ₫
+10 điểm
VN
VN31 (S-P/thông tiêu chuẩn)
23:00
SGN
7h30p
Bay thẳng
06:30
FRA
18.644.000 ₫
+10 điểm
VN
VN266 (B-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
SGN
28h05p
2 điểm dừng
22:05
FRA
19.810.000 ₫
+10 điểm
VN
VN2107 (S-P/thông tiêu chuẩn)
08:35
SGN
13h30p
1 điểm dừng
22:05
FRA
19.810.000 ₫
+10 điểm
VN
VN272 (B-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
SGN
27h05p
2 điểm dừng
22:05
FRA
19.810.000 ₫
+10 điểm
VN
VN31 (U-Siêu tiết kiệm)
23:00
SGN
7h30p
Bay thẳng
06:30
FRA
20.975.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4004 (M-P/thông tiêu chuẩn)
22:15
SGN
47h50p
2 điểm dừng
22:05
FRA
22.723.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4232 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:30
SGN
27h35p
2 điểm dừng
22:05
FRA
22.723.000 ₫
+10 điểm
VN
VN31 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
23:00
SGN
7h30p
Bay thẳng
06:30
FRA
36.356.000 ₫
+10 điểm
VN
VN2107 (D-Th/gia tiết kiệm)
08:35
SGN
13h30p
1 điểm dừng
22:05
FRA
41.949.000 ₫
+10 điểm
VN
VN31 (D-Th/gia tiết kiệm)
23:00
SGN
7h30p
Bay thẳng
06:30
FRA
44.746.000 ₫
+10 điểm
VN
VN2107 (C-Th/gia linh hoạt)
08:35
SGN
13h30p
1 điểm dừng
22:05
FRA
55.932.000 ₫
+10 điểm
VN
VN256 (J-Th/gia linh hoạt)
16:00
SGN
14h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
55.932.000 ₫
+10 điểm
VN
VN258 (J-Th/gia linh hoạt)
17:00
SGN
13h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
55.932.000 ₫
+10 điểm
VN
VN262 (J-Th/gia linh hoạt)
17:30
SGN
12h30p
1 điểm dừng
06:00
FRA
55.932.000 ₫
+10 điểm
VN
VN31 (C-Th/gia linh hoạt)
23:00
SGN
7h30p
Bay thẳng
06:30
FRA
55.932.000 ₫
+10 điểm