7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 06/06/2020 (15/4 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Phuket
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
thứ ba, 09/06
VJ
VJ809 (B_Eco)
09:00
SGN
1h55p
Bay thẳng
10:55
HKT
800.000 ₫
+10 điểm
BL
BL111-3K535 (Starter Base)
07:10
SGN
10h30p
1 điểm dừng
17:40
HKT
1.248.449 ₫
+10 điểm
BL
BL111-3K537 (Starter Base)
07:10
SGN
13h35p
1 điểm dừng
20:45
HKT
1.317.000 ₫
+10 điểm
BL
3K558-3K537 (Starter Base)
15:30
SGN
5h15p
1 điểm dừng
20:45
HKT
1.477.000 ₫
+10 điểm
BL
3K556-3K535 (Starter Base)
08:55
SGN
8h45p
1 điểm dừng
17:40
HKT
2.278.449 ₫
+10 điểm
BL
3K556-3K537 (Starter Base)
08:55
SGN
11h50p
1 điểm dừng
20:45
HKT
2.347.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ809 (Y_SBoss)
09:00
SGN
1h55p
Bay thẳng
10:55
HKT
4.770.000 ₫
+10 điểm