7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 30/05/2020 (8/4 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Phuket
thứ tư, 27/05
thứ năm, 28/05
thứ sáu, 29/05
thứ bảy, 30/05
chủ nhật, 31/05
thứ hai, 01/06
thứ ba, 02/06
VJ
VJ809 (H_Eco)
09:00
SGN
1h55p
Bay thẳng
10:55
HKT
880.000 ₫
+10 điểm
BL
3K556-3K537 (Starter Base)
08:55
SGN
11h50p
1 điểm dừng
20:45
HKT
1.964.069 ₫
+10 điểm
BL
BL111-3K537 (Starter Base)
07:10
SGN
13h35p
1 điểm dừng
20:45
HKT
1.964.069 ₫
+10 điểm
BL
3K558-3K537 (Starter Base)
15:30
SGN
5h15p
1 điểm dừng
20:45
HKT
2.124.069 ₫
+10 điểm
BL
3K556-3K535 (Starter Base)
08:55
SGN
8h45p
1 điểm dừng
17:40
HKT
2.392.516 ₫
+10 điểm
BL
BL111-3K535 (Starter Base)
07:10
SGN
10h30p
1 điểm dừng
17:40
HKT
2.392.516 ₫
+10 điểm
VJ
VJ809 (Y_SBoss)
09:00
SGN
1h55p
Bay thẳng
10:55
HKT
4.770.000 ₫
+10 điểm