7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 05/06/2020 (14/4 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Phuket
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
VJ
VJ809 (I_Eco)
09:00
SGN
1h55p
Bay thẳng
10:55
HKT
700.000 ₫
+10 điểm
BL
3K558-3K537 (Starter Base)
15:30
SGN
5h10p
1 điểm dừng
20:40
HKT
1.774.219 ₫
+10 điểm
BL
BL111-3K535 (Starter Base)
07:10
SGN
7h20p
1 điểm dừng
14:30
HKT
1.774.219 ₫
+10 điểm
BL
BL111-3K537 (Starter Base)
07:10
SGN
13h30p
1 điểm dừng
20:40
HKT
1.774.219 ₫
+10 điểm
BL
3K556-3K535 (Starter Base)
08:55
SGN
5h35p
1 điểm dừng
14:30
HKT
2.194.219 ₫
+10 điểm
BL
3K556-3K537 (Starter Base)
08:55
SGN
11h45p
1 điểm dừng
20:40
HKT
2.194.219 ₫
+10 điểm
VJ
VJ809 (Y_SBoss)
09:00
SGN
1h55p
Bay thẳng
10:55
HKT
4.770.000 ₫
+10 điểm