8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 26/05/2020 (4/4 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Phuket
thứ bảy, 23/05
chủ nhật, 24/05
thứ hai, 25/05
thứ ba, 26/05
thứ tư, 27/05
thứ năm, 28/05
thứ sáu, 29/05
VJ
VJ809 (A_Promo)
09:00
SGN
1h55p
Bay thẳng
10:55
HKT
105.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ809 (Z_Eco)
09:00
SGN
1h55p
Bay thẳng
10:55
HKT
210.000 ₫
+10 điểm
BL
3K556-3K535 (Starter Base)
08:55
SGN
6h55p
1 điểm dừng
15:50
HKT
1.559.581 ₫
+10 điểm
BL
3K556-3K537 (Starter Base)
08:55
SGN
11h50p
1 điểm dừng
20:45
HKT
1.559.581 ₫
+10 điểm
BL
BL111-3K535 (Starter Base)
07:10
SGN
8h40p
1 điểm dừng
15:50
HKT
1.559.581 ₫
+10 điểm
BL
BL111-3K537 (Starter Base)
07:10
SGN
13h35p
1 điểm dừng
20:45
HKT
1.559.581 ₫
+10 điểm
BL
3K558-3K537 (Starter Base)
15:30
SGN
5h15p
1 điểm dừng
20:45
HKT
1.659.581 ₫
+10 điểm
VJ
VJ809 (Y_SBoss)
09:00
SGN
1h55p
Bay thẳng
10:55
HKT
4.770.000 ₫
+10 điểm