7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 16/07/2020 (26/5 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Phuket
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
thứ tư, 15/07
thứ năm, 16/07
thứ sáu, 17/07
thứ bảy, 18/07
chủ nhật, 19/07
VJ
VJ809 (H_Eco)
09:00
SGN
1h55p
Bay thẳng
10:55
HKT
880.000 ₫
+10 điểm
BL
BL111-3K535 (Starter Base)
07:10
SGN
8h40p
1 điểm dừng
15:50
HKT
1.077.070 ₫
+10 điểm
BL
3K558-3K537 (Starter Base)
15:30
SGN
5h15p
1 điểm dừng
20:45
HKT
1.128.484 ₫
+10 điểm
BL
BL111-3K537 (Starter Base)
07:10
SGN
13h35p
1 điểm dừng
20:45
HKT
1.128.484 ₫
+10 điểm
BL
3K556-3K535 (Starter Base)
08:55
SGN
6h55p
1 điểm dừng
15:50
HKT
1.357.070 ₫
+10 điểm
BL
3K556-3K537 (Starter Base)
08:55
SGN
11h50p
1 điểm dừng
20:45
HKT
1.408.484 ₫
+10 điểm
VJ
VJ809 (Y_SBoss)
09:00
SGN
1h55p
Bay thẳng
10:55
HKT
4.770.000 ₫
+10 điểm