7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 22/07/2020 (2/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Phuket
chủ nhật, 19/07
thứ hai, 20/07
thứ ba, 21/07
thứ tư, 22/07
thứ năm, 23/07
thứ sáu, 24/07
thứ bảy, 25/07
VJ
VJ809 (J_Eco)
09:00
SGN
1h55p
Bay thẳng
10:55
HKT
620.000 ₫
+10 điểm
BL
3K558-3K537 (Starter Base)
15:30
SGN
5h10p
1 điểm dừng
20:40
HKT
1.077.070 ₫
+10 điểm
BL
BL111-3K535 (Starter Base)
07:10
SGN
10h50p
1 điểm dừng
18:00
HKT
1.077.070 ₫
+10 điểm
BL
BL111-3K537 (Starter Base)
07:10
SGN
13h30p
1 điểm dừng
20:40
HKT
1.077.070 ₫
+10 điểm
BL
3K556-3K535 (Starter Base)
08:55
SGN
9h05p
1 điểm dừng
18:00
HKT
1.237.070 ₫
+10 điểm
BL
3K556-3K537 (Starter Base)
08:55
SGN
11h45p
1 điểm dừng
20:40
HKT
1.237.070 ₫
+10 điểm
VJ
VJ809 (Y_SBoss)
09:00
SGN
1h55p
Bay thẳng
10:55
HKT
4.770.000 ₫
+10 điểm