7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 31/07/2020 (11/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Phuket
thứ ba, 28/07
thứ tư, 29/07
thứ năm, 30/07
thứ sáu, 31/07
thứ bảy, 01/08
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
VJ
VJ809 (W_Eco)
09:00
SGN
1h55p
Bay thẳng
10:55
HKT
315.000 ₫
+10 điểm
BL
BL111-3K537 (Starter Base)
07:10
SGN
13h30p
1 điểm dừng
20:40
HKT
1.964.069 ₫
+10 điểm
BL
3K558-3K537 (Starter Base)
15:30
SGN
5h10p
1 điểm dừng
20:40
HKT
2.124.069 ₫
+10 điểm
BL
BL111-3K535 (Starter Base)
07:10
SGN
7h20p
1 điểm dừng
14:30
HKT
2.135.448 ₫
+10 điểm
BL
3K556-3K537 (Starter Base)
08:55
SGN
11h45p
1 điểm dừng
20:40
HKT
2.244.069 ₫
+10 điểm
BL
3K556-3K535 (Starter Base)
08:55
SGN
5h35p
1 điểm dừng
14:30
HKT
2.415.448 ₫
+10 điểm
VJ
VJ809 (Y_SBoss)
09:00
SGN
1h55p
Bay thẳng
10:55
HKT
4.770.000 ₫
+10 điểm