11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 19/12/2021 (16/11 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Hải Phòng
thứ năm, 16/12
thứ sáu, 17/12
thứ bảy, 18/12
chủ nhật, 19/12
thứ hai, 20/12
thứ ba, 21/12
thứ tư, 22/12
VN
VN1186 (R-P/thông tiêu chuẩn)
17:05
SGN
2h05p
Bay thẳng
19:10
HPH
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1186 (L-P/thông tiết kiệm)
17:05
SGN
2h05p
Bay thẳng
19:10
HPH
1.449.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1176 (L-P/thông tiết kiệm)
18:20
SGN
2h05p
Bay thẳng
20:25
HPH
1.449.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1184 (L-P/thông tiết kiệm)
10:25
SGN
2h05p
Bay thẳng
12:30
HPH
1.449.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1186 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:05
SGN
2h05p
Bay thẳng
19:10
HPH
2.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1176 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:20
SGN
2h05p
Bay thẳng
20:25
HPH
2.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1184 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:25
SGN
2h05p
Bay thẳng
12:30
HPH
2.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1186 (I-Phổ thông)
17:05
SGN
2h05p
Bay thẳng
19:10
HPH
3.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1186 (C-Th/gia linh hoạt)
17:05
SGN
2h05p
Bay thẳng
19:10
HPH
3.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1176 (C-Th/gia linh hoạt)
18:20
SGN
2h05p
Bay thẳng
20:25
HPH
3.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1184 (C-Th/gia linh hoạt)
10:25
SGN
2h05p
Bay thẳng
12:30
HPH
3.799.000 ₫
+10 điểm