0 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 07/01/2022 (5/12 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Hải Phòng
thứ ba, 04/01
thứ tư, 05/01
thứ năm, 06/01
thứ sáu, 07/01
thứ bảy, 08/01
chủ nhật, 09/01
thứ hai, 10/01
Không tìm thấy chuyến bay phù hợp