2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 17/01/2022 (15/12 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Hải Phòng
thứ sáu, 14/01
thứ bảy, 15/01
chủ nhật, 16/01
thứ hai, 17/01
thứ ba, 18/01
thứ tư, 19/01
thứ năm, 20/01
QH
QH1540 (ECONOMYFLEX)
08:05
SGN
2h05p
Bay thẳng
10:10
HPH
2.830.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1540 (BUSINESSFLEX)
08:05
SGN
2h05p
Bay thẳng
10:10
HPH
4.600.000 ₫
+10 điểm