16 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 23/01/2022 (21/12 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Hải Phòng
thứ năm, 20/01
thứ sáu, 21/01
thứ bảy, 22/01
chủ nhật, 23/01
thứ hai, 24/01
thứ ba, 25/01
thứ tư, 26/01
VJ
VJ270 (S1_ECO)
05:35
SGN
2h00p
Bay thẳng
07:35
HPH
2.585.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ272 (S1_ECO)
15:25
SGN
2h00p
Bay thẳng
17:25
HPH
2.585.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ284 (S1_ECO)
19:30
SGN
2h00p
Bay thẳng
21:30
HPH
2.585.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1540 (ECONOMYFLEX)
08:05
SGN
2h05p
Bay thẳng
10:10
HPH
2.830.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ270 (S1_DLX)
05:35
SGN
2h00p
Bay thẳng
07:35
HPH
2.899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ272 (S1_DLX)
15:25
SGN
2h00p
Bay thẳng
17:25
HPH
2.899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ284 (S1_DLX)
19:30
SGN
2h00p
Bay thẳng
21:30
HPH
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1176 (J-Th/gia linh hoạt)
14:25
SGN
2h05p
Bay thẳng
16:30
HPH
4.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1178 (J-Th/gia linh hoạt)
19:45
SGN
2h05p
Bay thẳng
21:50
HPH
4.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1180 (J-Th/gia linh hoạt)
07:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
09:05
HPH
4.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1182 (J-Th/gia linh hoạt)
08:25
SGN
2h05p
Bay thẳng
10:30
HPH
4.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1184 (J-Th/gia linh hoạt)
10:35
SGN
2h05p
Bay thẳng
12:40
HPH
4.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1186 (J-Th/gia linh hoạt)
14:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
16:05
HPH
4.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1190 (J-Th/gia linh hoạt)
13:00
SGN
2h10p
Bay thẳng
15:10
HPH
4.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1194 (J-Th/gia linh hoạt)
19:05
SGN
2h05p
Bay thẳng
21:10
HPH
4.599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1540 (BUSINESSFLEX)
08:05
SGN
2h05p
Bay thẳng
10:10
HPH
4.600.000 ₫
+10 điểm