8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 25/01/2022 (23/12 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Hải Phòng
thứ bảy, 22/01
chủ nhật, 23/01
thứ hai, 24/01
thứ ba, 25/01
thứ tư, 26/01
thứ năm, 27/01
thứ sáu, 28/01
VJ
VJ270 (S1_ECO)
05:35
SGN
2h00p
Bay thẳng
07:35
HPH
2.585.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ272 (S1_ECO)
15:25
SGN
2h00p
Bay thẳng
17:25
HPH
2.585.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ284 (S1_ECO)
19:30
SGN
2h00p
Bay thẳng
21:30
HPH
2.585.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1540 (ECONOMYFLEX)
08:05
SGN
2h05p
Bay thẳng
10:10
HPH
2.830.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ270 (S1_DLX)
05:35
SGN
2h00p
Bay thẳng
07:35
HPH
2.899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ272 (S1_DLX)
15:25
SGN
2h00p
Bay thẳng
17:25
HPH
2.899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ284 (S1_DLX)
19:30
SGN
2h00p
Bay thẳng
21:30
HPH
2.899.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1540 (BUSINESSFLEX)
08:05
SGN
2h05p
Bay thẳng
10:10
HPH
4.600.000 ₫
+10 điểm