8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 29/01/2022 (27/12 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Hải Phòng
thứ tư, 26/01
thứ năm, 27/01
thứ sáu, 28/01
thứ bảy, 29/01
chủ nhật, 30/01
thứ hai, 31/01
thứ ba, 01/02
VN
VN1176 (J-Th/gia linh hoạt)
14:25
SGN
2h05p
Bay thẳng
16:30
HPH
4.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1178 (J-Th/gia linh hoạt)
19:45
SGN
2h05p
Bay thẳng
21:50
HPH
4.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1180 (J-Th/gia linh hoạt)
07:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
09:05
HPH
4.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1182 (J-Th/gia linh hoạt)
08:25
SGN
2h05p
Bay thẳng
10:30
HPH
4.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1184 (J-Th/gia linh hoạt)
10:35
SGN
2h05p
Bay thẳng
12:40
HPH
4.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1186 (J-Th/gia linh hoạt)
14:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
16:05
HPH
4.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1190 (J-Th/gia linh hoạt)
13:00
SGN
2h10p
Bay thẳng
15:10
HPH
4.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1194 (J-Th/gia linh hoạt)
19:05
SGN
2h05p
Bay thẳng
21:10
HPH
4.599.000 ₫
+10 điểm