1 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 18/10/2021 (13/9 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Hải Phòng
thứ sáu, 15/10
thứ bảy, 16/10
chủ nhật, 17/10
thứ hai, 18/10
thứ ba, 19/10
thứ tư, 20/10
thứ năm, 21/10
VN
VN1176 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:25
SGN
2h05p
Bay thẳng
16:30
HPH
2.739.000 ₫
+10 điểm