49 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 25/01/2021 (13/12 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Huế
thứ sáu, 22/01
thứ bảy, 23/01
chủ nhật, 24/01
thứ hai, 25/01
thứ ba, 26/01
thứ tư, 27/01
thứ năm, 28/01
VJ
VJ306 (E_Eco)
19:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
20:35
HUI
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ312 (E_Eco)
21:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
22:35
HUI
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ302 (E1_Eco)
06:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:55
HUI
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ308 (E1_Eco)
20:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
21:55
HUI
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ318 (E1_Eco)
21:15
SGN
1h25p
Bay thẳng
22:40
HUI
85.460 ₫
+10 điểm
VN
VN1378 (A-Siêu tiết kiệm)
18:55
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:25
HUI
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1378 (E-Siêu tiết kiệm)
18:55
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:25
HUI
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1370 (R-P/thông tiêu chuẩn)
06:35
SGN
1h30p
Bay thẳng
08:05
HUI
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1372 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:20
SGN
1h30p
Bay thẳng
09:50
HUI
509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ306 (A_Deluxe)
19:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
20:35
HUI
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ302 (A_Deluxe)
06:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:55
HUI
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ308 (A_Deluxe)
20:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
21:55
HUI
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ312 (A_Deluxe)
21:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
22:35
HUI
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ318 (A_Deluxe)
21:15
SGN
1h25p
Bay thẳng
22:40
HUI
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ314 (H_Eco)
12:50
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:15
HUI
739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1378 (K-P/thông tiết kiệm)
18:55
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:25
HUI
1.109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ314 (H_Deluxe)
12:50
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:15
HUI
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1370 (K-P/thông tiết kiệm)
06:35
SGN
1h30p
Bay thẳng
08:05
HUI
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1372 (K-P/thông tiết kiệm)
08:20
SGN
1h30p
Bay thẳng
09:50
HUI
1.209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ304 (Q_Eco)
10:20
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:45
HUI
1.414.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1374 (S-P/thông linh hoạt)
11:40
SGN
1h30p
Bay thẳng
13:10
HUI
1.609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ304 (Q_Deluxe)
10:20
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:45
HUI
1.699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ310 (T_Eco)
16:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
17:25
HUI
1.790.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1370 (M-P/thông tiêu chuẩn)
06:35
SGN
1h30p
Bay thẳng
08:05
HUI
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1372 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:20
SGN
1h30p
Bay thẳng
09:50
HUI
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1374 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:40
SGN
1h30p
Bay thẳng
13:10
HUI
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7374 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:35
SGN
1h30p
Bay thẳng
19:05
HUI
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1378 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:55
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:25
HUI
1.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ310 (T_Deluxe)
16:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
17:25
HUI
1.999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ304 (Y_SBoss)
10:20
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:45
HUI
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ310 (Y_SBoss)
16:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
17:25
HUI
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ306 (Y_SBoss)
19:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
20:35
HUI
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ314 (Y_SBoss)
12:50
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:15
HUI
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ302 (A_Deluxe)
06:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:55
HUI
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ308 (Y_SBoss)
20:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
21:55
HUI
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ312 (Y_SBoss)
21:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
22:35
HUI
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ318 (Y_SBoss)
21:15
SGN
1h25p
Bay thẳng
22:40
HUI
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1370 (I-Phổ thông)
06:35
SGN
1h30p
Bay thẳng
08:05
HUI
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1372 (I-Phổ thông)
08:20
SGN
1h30p
Bay thẳng
09:50
HUI
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1376 (I-Phổ thông)
15:30
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:00
HUI
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7374 (I-Phổ thông)
17:35
SGN
1h30p
Bay thẳng
19:05
HUI
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1378 (I-Phổ thông)
18:55
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:25
HUI
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1374 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
11:40
SGN
1h30p
Bay thẳng
13:10
HUI
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1370 (C-Th/gia linh hoạt)
06:35
SGN
1h30p
Bay thẳng
08:05
HUI
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1372 (C-Th/gia linh hoạt)
08:20
SGN
1h30p
Bay thẳng
09:50
HUI
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1374 (C-Th/gia linh hoạt)
11:40
SGN
1h30p
Bay thẳng
13:10
HUI
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1376 (C-Th/gia linh hoạt)
15:30
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:00
HUI
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7374 (C-Th/gia linh hoạt)
17:35
SGN
1h30p
Bay thẳng
19:05
HUI
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1378 (C-Th/gia linh hoạt)
18:55
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:25
HUI
2.909.000 ₫
+10 điểm