13 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 28/10/2021 (23/9 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Huế
thứ hai, 25/10
thứ ba, 26/10
thứ tư, 27/10
thứ năm, 28/10
thứ sáu, 29/10
thứ bảy, 30/10
chủ nhật, 31/10
QH
QH1102 (ECONOMYSAVER)
07:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
08:30
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ308 (Z1_ECO)
08:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
09:25
HUI
209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1374 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:20
SGN
1h30p
Bay thẳng
10:50
HUI
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ308 (Z1_DLX)
08:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
09:25
HUI
759.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1374 (L-P/thông tiết kiệm)
09:20
SGN
1h30p
Bay thẳng
10:50
HUI
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1376 (L-P/thông tiết kiệm)
11:25
SGN
1h25p
Bay thẳng
12:50
HUI
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1374 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:20
SGN
1h30p
Bay thẳng
10:50
HUI
1.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1376 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:25
SGN
1h25p
Bay thẳng
12:50
HUI
1.739.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1102 (BUSINESSSMART)
07:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
08:30
HUI
1.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ308 (V_SBoss)
08:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
09:25
HUI
2.160.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1374 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
09:20
SGN
1h30p
Bay thẳng
10:50
HUI
2.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1374 (C-Th/gia linh hoạt)
09:20
SGN
1h30p
Bay thẳng
10:50
HUI
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1376 (C-Th/gia linh hoạt)
11:25
SGN
1h25p
Bay thẳng
12:50
HUI
2.899.000 ₫
+10 điểm