2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 02/02/2022 (2/1 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Huế
chủ nhật, 30/01
thứ hai, 31/01
thứ ba, 01/02
thứ tư, 02/02
thứ năm, 03/02
thứ sáu, 04/02
thứ bảy, 05/02
QH
QH1104 (ECONOMYFLEX)
05:35
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:00
HUI
1.830.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1104 (BUSINESSFLEX)
05:35
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:00
HUI
3.600.000 ₫
+10 điểm