6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 16/07/2020 (26/5 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Seoul
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
thứ tư, 15/07
thứ năm, 16/07
thứ sáu, 17/07
thứ bảy, 18/07
chủ nhật, 19/07
VJ
VJ860 (Z_Eco)
14:20
SGN
7h05p
Bay thẳng
21:25
ICN
480.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ862 (W_Eco)
02:35
SGN
7h05p
Bay thẳng
09:40
ICN
630.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ864 (W_Eco)
22:20
SGN
16h55p
Bay thẳng
05:25
ICN
630.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ860 (V_SBoss)
14:20
SGN
7h05p
Bay thẳng
21:25
ICN
8.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ862 (V_SBoss)
02:35
SGN
7h05p
Bay thẳng
09:40
ICN
8.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ864 (V_SBoss)
22:20
SGN
16h55p
Bay thẳng
05:25
ICN
8.790.000 ₫
+10 điểm