6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 28/07/2020 (8/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Seoul
thứ bảy, 25/07
chủ nhật, 26/07
thứ hai, 27/07
thứ ba, 28/07
thứ tư, 29/07
thứ năm, 30/07
thứ sáu, 31/07
VJ
VJ860 (J_Eco)
12:20
SGN
7h05p
Bay thẳng
19:25
ICN
1.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ862 (J_Eco)
02:35
SGN
7h05p
Bay thẳng
09:40
ICN
1.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ864 (B_Eco)
22:20
SGN
16h55p
Bay thẳng
05:25
ICN
1.930.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ860 (V_SBoss)
12:20
SGN
7h05p
Bay thẳng
19:25
ICN
8.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ862 (V_SBoss)
02:35
SGN
7h05p
Bay thẳng
09:40
ICN
8.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ864 (V_SBoss)
22:20
SGN
16h55p
Bay thẳng
05:25
ICN
8.790.000 ₫
+10 điểm