5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 28/11/2020 (14/10 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Osaka
thứ tư, 25/11
thứ năm, 26/11
thứ sáu, 27/11
thứ bảy, 28/11
chủ nhật, 29/11
thứ hai, 30/11
thứ ba, 01/12
VJ
VJ828 (B_Eco)
01:20
SGN
7h10p
Bay thẳng
08:30
KIX
1.760.000 ₫
+10 điểm
VN
VN320 (L-P/thông tiết kiệm)
00:05
SGN
6h55p
Bay thẳng
07:00
KIX
9.328.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ828 (V_SBoss)
01:20
SGN
7h10p
Bay thẳng
08:30
KIX
10.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN320 (S-P/thông linh hoạt)
00:05
SGN
6h55p
Bay thẳng
07:00
KIX
11.655.000 ₫
+10 điểm
VN
VN320 (C-Th/gia linh hoạt)
00:05
SGN
6h55p
Bay thẳng
07:00
KIX
23.058.000 ₫
+10 điểm