2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 24/11/2020 (10/10 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Osaka
thứ bảy, 21/11
chủ nhật, 22/11
thứ hai, 23/11
thứ ba, 24/11
thứ tư, 25/11
thứ năm, 26/11
thứ sáu, 27/11
VJ
VJ828 (B_Eco)
01:20
SGN
7h10p
Bay thẳng
08:30
KIX
1.760.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ828 (V_SBoss)
01:20
SGN
7h10p
Bay thẳng
08:30
KIX
10.600.000 ₫
+10 điểm