36 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 12/07/2020 (22/5 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Osaka
thứ năm, 09/07
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
chủ nhật, 12/07
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
thứ tư, 15/07
VJ
VJ828 (J_Eco)
01:00
SGN
7h30p
Bay thẳng
08:30
KIX
1.220.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 320 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
00:15
SGN
7h05p
Bay thẳng
07:20
KIX
2.944.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4900 (E-Siêu tiết kiệm)
09:20
SGN
21h20p
1 điểm dừng
06:40
KIX
3.624.800 ₫
+10 điểm
VN
VN 4912 (E-Siêu tiết kiệm)
12:55
SGN
17h45p
1 điểm dừng
06:40
KIX
3.624.800 ₫
+10 điểm
VN
VN 4920 (E-Siêu tiết kiệm)
15:30
SGN
15h10p
1 điểm dừng
06:40
KIX
3.624.800 ₫
+10 điểm
VN
VN 320 (K-P/thông tiết kiệm)
00:15
SGN
7h05p
Bay thẳng
07:20
KIX
3.974.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 122 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
11:30
SGN
19h30p
1 điểm dừng
07:00
KIX
4.360.800 ₫
+10 điểm
VN
VN 124 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
12:00
SGN
19h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
4.360.800 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
13:00
SGN
18h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
4.360.800 ₫
+10 điểm
VN
VN 4900 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:20
SGN
21h20p
1 điểm dừng
06:40
KIX
5.170.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 4912 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
12:55
SGN
17h45p
1 điểm dừng
06:40
KIX
5.170.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 4920 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:30
SGN
15h10p
1 điểm dừng
06:40
KIX
5.170.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 122 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:30
SGN
19h30p
1 điểm dừng
07:00
KIX
5.188.800 ₫
+10 điểm
VN
VN 124 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
12:00
SGN
19h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
5.188.800 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:00
SGN
18h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
5.188.800 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
10:00
SGN
21h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
5.354.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 256 (L-P/thông tiết kiệm)
16:00
SGN
14h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
5.685.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ828 (J_Eco)
01:00
SGN
7h30p
Bay thẳng
08:30
KIX
10.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 320 (S-P/thông tiêu chuẩn)
00:15
SGN
7h05p
Bay thẳng
07:20
KIX
11.187.200 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
SGN
21h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
12.604.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 122 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:30
SGN
19h30p
1 điểm dừng
07:00
KIX
12.604.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 124 (S-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
SGN
19h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
12.604.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
SGN
18h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
12.604.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 256 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
SGN
14h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
13.229.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 4900 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:20
SGN
21h20p
1 điểm dừng
06:40
KIX
13.321.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 4912 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:55
SGN
17h45p
1 điểm dừng
06:40
KIX
13.321.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 4920 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:30
SGN
15h10p
1 điểm dừng
06:40
KIX
13.321.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 124 (D-Th/gia tiết kiệm)
12:00
SGN
19h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
15.124.800 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (D-Th/gia tiết kiệm)
13:00
SGN
18h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
15.124.800 ₫
+10 điểm
VN
VN 320 (I-Phổ thông)
00:15
SGN
7h05p
Bay thẳng
07:20
KIX
16.376.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 320 (C-Th/gia linh hoạt)
00:15
SGN
7h05p
Bay thẳng
07:20
KIX
27.784.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 122 (C-Th/gia linh hoạt)
11:30
SGN
19h30p
1 điểm dừng
07:00
KIX
29.992.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 124 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
SGN
19h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
29.992.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (C-Th/gia linh hoạt)
13:00
SGN
18h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
29.992.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (J-Th/gia linh hoạt)
10:00
SGN
21h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
30.415.200 ₫
+10 điểm
VN
VN 256 (C-Th/gia linh hoạt)
16:00
SGN
14h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
31.353.600 ₫
+10 điểm