29 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 30/09/2020 (14/8 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Osaka
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
VJ
VJ828 (K_Eco)
01:00
SGN
7h30p
Bay thẳng
08:30
KIX
2.540.000 ₫
+10 điểm
VN
VN320 (L-P/thông tiết kiệm)
00:10
SGN
7h10p
Bay thẳng
07:20
KIX
9.424.000 ₫
+10 điểm
VN
VN218 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:00
SGN
12h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
10.438.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ828 (V_SBoss)
01:00
SGN
7h30p
Bay thẳng
08:30
KIX
10.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN320 (S-P/thông tiêu chuẩn)
00:10
SGN
7h10p
Bay thẳng
07:20
KIX
11.780.000 ₫
+10 điểm
VN
VN218 (B-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
SGN
12h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
11.780.000 ₫
+10 điểm
VN
VN120 (B-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
SGN
21h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
12.818.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (B-P/thông tiêu chuẩn)
11:30
SGN
19h30p
1 điểm dừng
07:00
KIX
12.818.000 ₫
+10 điểm
VN
VN124 (B-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
SGN
19h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
12.818.000 ₫
+10 điểm
VN
VN126 (B-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
SGN
18h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
12.818.000 ₫
+10 điểm
VN
VN256 (B-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
SGN
14h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
12.818.000 ₫
+10 điểm
VN
VN120 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:00
SGN
21h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
13.797.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:30
SGN
19h30p
1 điểm dừng
07:00
KIX
13.797.000 ₫
+10 điểm
VN
VN124 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
12:00
SGN
19h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
13.797.000 ₫
+10 điểm
VN
VN126 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:00
SGN
18h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
13.797.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4900 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:20
SGN
21h20p
1 điểm dừng
06:40
KIX
14.380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4916 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
12:20
SGN
18h20p
1 điểm dừng
06:40
KIX
14.380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4920 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:30
SGN
15h10p
1 điểm dừng
06:40
KIX
14.380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN256 (L-P/thông tiết kiệm)
16:00
SGN
14h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
14.986.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4900 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:20
SGN
21h20p
1 điểm dừng
06:40
KIX
15.731.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4916 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:20
SGN
18h20p
1 điểm dừng
06:40
KIX
15.731.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4920 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:30
SGN
15h10p
1 điểm dừng
06:40
KIX
15.731.000 ₫
+10 điểm
VN
VN120 (J-Th/gia linh hoạt)
10:00
SGN
21h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
22.373.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (J-Th/gia linh hoạt)
11:30
SGN
19h30p
1 điểm dừng
07:00
KIX
22.373.000 ₫
+10 điểm
VN
VN124 (J-Th/gia linh hoạt)
12:00
SGN
19h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
22.373.000 ₫
+10 điểm
VN
VN126 (J-Th/gia linh hoạt)
13:00
SGN
18h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
22.373.000 ₫
+10 điểm
VN
VN256 (J-Th/gia linh hoạt)
16:00
SGN
14h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
22.373.000 ₫
+10 điểm
VN
VN218 (J-Th/gia linh hoạt)
18:00
SGN
12h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
22.618.000 ₫
+10 điểm
VN
VN320 (C-Th/gia linh hoạt)
00:10
SGN
7h10p
Bay thẳng
07:20
KIX
23.325.000 ₫
+10 điểm