2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 25/10/2020 (9/9 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Osaka
thứ năm, 22/10
thứ sáu, 23/10
thứ bảy, 24/10
chủ nhật, 25/10
thứ hai, 26/10
thứ ba, 27/10
thứ tư, 28/10
VJ
VJ828 (T_Eco)
01:20
SGN
7h10p
Bay thẳng
08:30
KIX
9.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ828 (V_SBoss)
01:20
SGN
7h10p
Bay thẳng
08:30
KIX
10.600.000 ₫
+10 điểm