7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 14/07/2020 (24/5 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Kuala Lumpur
thứ bảy, 11/07
chủ nhật, 12/07
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
thứ tư, 15/07
thứ năm, 16/07
thứ sáu, 17/07
VJ
VJ825 (J_Eco)
09:30
SGN
2h55p
Bay thẳng
12:25
KUL
810.000 ₫
+10 điểm
BL
3K552-3K683 (Starter Base)
21:40
SGN
10h30p
1 điểm dừng
08:10
KUL
881.780 ₫
+10 điểm
BL
3K556-3K669 (Starter Base)
08:55
SGN
10h05p
1 điểm dừng
19:00
KUL
1.066.244 ₫
+10 điểm
BL
BL111-3K685 (Starter Base)
07:10
SGN
6h45p
1 điểm dừng
13:55
KUL
1.066.244 ₫
+10 điểm
BL
3K556-3K687 (Starter Base)
08:55
SGN
11h45p
1 điểm dừng
20:40
KUL
1.117.940 ₫
+10 điểm
BL
3K558-3K687 (Starter Base)
15:30
SGN
5h10p
1 điểm dừng
20:40
KUL
1.117.940 ₫
+10 điểm
VJ
VJ825 (V_SBoss)
09:30
SGN
2h55p
Bay thẳng
12:25
KUL
4.110.000 ₫
+10 điểm