7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 25/07/2020 (5/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Kuala Lumpur
thứ tư, 22/07
thứ năm, 23/07
thứ sáu, 24/07
thứ bảy, 25/07
chủ nhật, 26/07
thứ hai, 27/07
thứ ba, 28/07
BL
3K552-3K683 (Starter Base)
21:40
SGN
10h30p
1 điểm dừng
08:10
KUL
931.780 ₫
+10 điểm
BL
3K552-3K663 (Starter Base)
21:40
SGN
13h00p
1 điểm dừng
10:40
KUL
966.244 ₫
+10 điểm
BL
3K558-3K687 (Starter Base)
15:30
SGN
5h10p
1 điểm dừng
20:40
KUL
1.226.244 ₫
+10 điểm
BL
BL111-3K685 (Starter Base)
07:10
SGN
6h45p
1 điểm dừng
13:55
KUL
1.466.867 ₫
+10 điểm
VJ
VJ825 (M_Eco)
09:30
SGN
2h55p
Bay thẳng
12:25
KUL
1.570.000 ₫
+10 điểm
BL
3K556-3K687 (Starter Base)
08:55
SGN
11h45p
1 điểm dừng
20:40
KUL
1.646.244 ₫
+10 điểm
VJ
VJ825 (V_SBoss)
09:30
SGN
2h55p
Bay thẳng
12:25
KUL
4.110.000 ₫
+10 điểm