3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 07/07/2020 (17/5 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Melbourne
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
thứ tư, 08/07
thứ năm, 09/07
thứ sáu, 10/07
BL
BL131-JQ30 (Starter Base)
13:10
SGN
20h20p
Bay thẳng
09:30
MEL
5.258.980 ₫
+10 điểm
BL
BL133-JQ30 (Starter Base)
12:00
SGN
21h30p
Bay thẳng
09:30
MEL
5.258.980 ₫
+10 điểm
BL
JQ64 (Starter Base)
22:35
SGN
11h35p
-1 điểm dừng
10:10
MEL
6.389.000 ₫
+10 điểm