6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 11/07/2020 (21/5 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Melbourne
thứ tư, 08/07
thứ năm, 09/07
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
chủ nhật, 12/07
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
BL
JQ64 (Starter Base)
22:35
SGN
11h15p
-1 điểm dừng
09:50
MEL
7.919.000 ₫
+10 điểm
BL
BL131-JQ30 (Starter Base)
13:10
SGN
20h20p
Bay thẳng
09:30
MEL
8.016.234 ₫
+10 điểm
BL
BL133-JQ30 (Starter Base)
12:00
SGN
21h30p
Bay thẳng
09:30
MEL
8.016.234 ₫
+10 điểm
VN
VN 781 (M-P/thông tiêu chuẩn)
21:05
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:35
MEL
15.735.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 781 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
21:05
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:35
MEL
19.231.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 781 (C-Th/gia linh hoạt)
21:05
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:35
MEL
34.965.000 ₫
+10 điểm