10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 12/07/2020 (22/5 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Melbourne
thứ năm, 09/07
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
chủ nhật, 12/07
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
thứ tư, 15/07
BL
JQ62-JQ517 (Starter Base)
22:35
SGN
20h30p
-1 điểm dừng
19:05
MEL
6.709.739 ₫
+10 điểm
BL
JQ62-JQ519 (Starter Base)
22:35
SGN
19h45p
-1 điểm dừng
18:20
MEL
6.709.739 ₫
+10 điểm
BL
JQ62-JQ511 (Starter Base)
22:35
SGN
15h30p
-1 điểm dừng
14:05
MEL
6.869.191 ₫
+10 điểm
BL
JQ62-JQ513 (Starter Base)
22:35
SGN
17h05p
-1 điểm dừng
15:40
MEL
6.869.191 ₫
+10 điểm
BL
JQ62-JQ521 (Starter Base)
22:35
SGN
19h00p
-1 điểm dừng
17:35
MEL
7.331.602 ₫
+10 điểm
VN
VN781 (H-P/thông tiết kiệm)
21:05
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:35
MEL
12.122.000 ₫
+10 điểm
VN
VN781 (S-P/thông tiêu chuẩn)
21:05
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:35
MEL
13.986.000 ₫
+10 điểm
VN
VN781 (Z-P/thông đặc biệt t/chuẩn)
21:05
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:35
MEL
15.735.000 ₫
+10 điểm
VN
VN781 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
21:05
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:35
MEL
19.231.000 ₫
+10 điểm
VN
VN781 (C-Th/gia linh hoạt)
21:05
SGN
11h30p
Bay thẳng
08:35
MEL
34.965.000 ₫
+10 điểm