1 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 15/07/2020 (25/5 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Melbourne
chủ nhật, 12/07
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
thứ tư, 15/07
thứ năm, 16/07
thứ sáu, 17/07
thứ bảy, 18/07
BL
JQ64 (Starter Base)
22:35
SGN
11h35p
-1 điểm dừng
10:10
MEL
5.019.000 ₫
+10 điểm